Min grill bliver ikke tilstrækkeligt varm og er kun tændt i begrænset tid. Hvad kan årsagen være?

Der kan være flere årsager til dette problem. Følg disse enkle trin:

1.

Kontroller først, at gassen ikke er sluppet op.

2.

En anden årsag kan være, at sikkerhedsventilen er aktiveret. Det kan skyldes en lækage i systemet, eller at en kontrolventil var åben, da gasflaskens ventil blev åbnet. Kontroller, om der er en lækage ved at foretage en lækagetest og pensle sæbevand på alle tilslutninger.

3.

Hvis en kontrolventil var åben, da gasflaskens ventil blev åbnet, kan du have aktiveret regulatorens sikkerhedsventil. Korriger det ved at lukke gasflaskens ventil og grillens brændervrider og derefter koble regulatoren af flasken. Tilslut derefter regulatoren til gasflasken igen, og åbn forsigtigt flaskens ventil igen. Det nulstiller regulatoren og tillader normal gastilførsel.