Sikkerhedsanvisninger

Efterlad aldrig grillen uden opsyn, når den anvendes. Anvend aldrig grillen i et lukket rum, under et udhæng og ikke nærmere end 60 cm fra en brændbar flade. Opbevar altid din ekstra gasflaske i et ventileret rum.