Vilkår og politik om privatlivets fred

Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) is committed to protecting the personal information of member companies, their employees and other individuals. In order to protect all personal information collected, used or disclosed by ONWARD, we have adopted the following Protection of Personal Information Code. On our web site, we only collect personal information required to improve the services we offer, to improve our site content and, with your permission, to contact you with information about our services. We will not share any personal information obtained on this Web site with any other organization without your express knowledge and consent. For more information on our Terms & Conditions and Web site Privacy Policies, please read below

 1. Anvendelse af denne hjemmeside – Denne hjemmeside ejes og drives af Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) med informationsformål til din personlige ikke-kommercielle brug. Når du anvender denne hjemmeside, gælder følgende vilkår samt alle anvendte love. Når du besøger denne hjemmeside, accepterer du disse vilkår uden begrænsninger eller forbehold. Hvis du ikke er enig i nogle af vilkårene, skal du ikke anvende denne hjemmeside. Materialet på denne hjemmeside må ikke kopieres, reproduceres, publiceres, uploades, postes, overføres, publiceres, distribueres eller ændres helt eller delvis hverken i tekstform, grafisk form, som lyd, video eller i eksekverbart format uden skriftlig tilladelse fra ONWARD. Du er ansvarlig for at sikre, at din adgang til denne hjemmeside og materialet, der er tilgængelig herpå eller via den, er lovligt i alle jurisdiktioner hvorigennem du får adgang til hjemmesiden eller dens materiale.
 2. Ansvarsbegrænsning – ONWARD ELLER DERES LICENSHAVERE HAR IKKE ANSVAR FOR NOGEN MIDLERTIDIGE, SPECIELLE, SKADER, INDIREKTE ELLER SOM FØLGE AF ANVENDELSE ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT ANVENDE MATERIALE, PRODUKTER ELLER TJENESTER AF NOGEN ART, FORSINKELSER AF ELLER DELLEVERINGER, OPHØRENDE RETTIGHEDER ELLER TABT FORTJENESTE, DATA, FORRETNINGER ELLER GOODWILL, UANSET OM DET BASERES PÅ AFTALE ELLER FORSEELSE ELLER ANDET ANSVAR TIL AT GIVE SKADESERSTATNING ELLER ANDEN GODTGØRELSE. DENNE BEGRÆNSNING GÆLDER OGSÅ, UANSET OM ONWARD ER BLEVET INFORMERET ELLER ER BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. ONWARDS HELHEDSANSVAR FOR DERES LICENSINDEHAVERE FOR SKADESERSTATNING I HENHOLD TIL ELLER PÅ NOGEN MÅDE RELATERET TIL DISSE VILKÅR, UANSET OM DET HANDLER OM EN ENKELT HÆNDELSE ELLER EN RÆKKE HÆNDELSER, OVERSTIGER IKKE DE BELØB, DU HAR BETALT TIL ONWARD I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR. Denne begrænsning af skadeserstatning gælder ikke fordringer, som refererer til dødsfald eller personskader, som skyldes produkter, der betragtes som forbrugerartikler i henhold til anvendt lov. Din eneste godtgørelse er at holde op med at anvende og få adgang til denne hjemmeside. I det omfang den jurisdiktion, du er en del af, som ikke tillader visse andre begrænsninger, gælder sådanne ulovlige begrænsninger ikke.
 3. Besiddelse og fortrolighed – Materiale på denne hjemmeside, inklusive men ikke begrænset til tekst, billeder, illustrationer, software, lydklip og videoklip, ejes af eller stilles på anden måde til rådighed for ONWARD, og ONWARD gør ikke krav på eller garanterer, at sådant materiale ikke krænker nogen anden persons eller enheds rettigheder. Du godkender, at information eller materiale, som du afgiver elektronisk via denne hjemmeside ikke er fortroligt eller beskyttet, og du er indforstået med, at ubeskyttet e-mail-kommunikation via internettet kan være genstand for eventuel afluring, ændring eller tab. Du godkender også, at informationer eller materialer, som du afgiver elektronisk via denne hjemmeside ikke krænker rettighederne for nogen person eller enhed og kan anvendes i sin helhed eller delvist på valgfri måde af ONWARD inklusive men ikke begrænset til reproduktion, genudsendelse, publicering af sådanne informationer, sådant materiale eller sådanne idéer, koncepter eller anden viden, der findes deri til kommercielle formål af ONWARD eller afsløring af din identitet. De varemærker, logoer og servicemærker (”Mærker”), der vises på denne hjemmeside er registrerede eller uregistrerede varemærker, der tilhører ONWARD eller andre, tilhører deres respektive ejere og må ikke anvendes uden skriftlig tilladelse fra ejerne af sådanne Mærker. Al information eller materiale, der findes på denne hjemmeside, som kan gengives i overensstemmelse med disse vilkår, skal være forsynet med en information om ejendomsret, der oprindelig forekommer ved eller i forbindelse med sådanne informationer eller materiale.
 4. Informationer som vi indsamler på vores hjemmeside – Du kan besøge alle offentlige dele af vores hjemmesiden uden at afgive nogen personlige oplysninger. Vores hjemmeside samler kun upersonlige oplysninger baseret på den besøgendes IP-adresse (Internet Protocol), som ikke er personligt identificerbar. Den information, der indsamles, indeholder dato og tid for besøget, hvilken type browser der er anvendt til at få adgang til hjemmesiden, den nationale adresse (linket en besøgende anvender til at komme ind). Disse data anvendes til at føre statistik over hjemmesidens anvendelse og forbedre vores onlinetjenester. Kommunikation og nyhedsabonnementer kræver, at personlige kontaktoplysninger indhentes og er kun beregnet til brug af associeret personale, så de kan levere meddelelser til abonnenterne. Alle informationer, der indsamles, anvendes kun i forbindelse med kommunikation, sikkerhed og administration af hjemmesiden. Vi har også aftale med tredjepartsvirksomheder om at indsamle data og vise vores annoncer over internettet. For at kunne gøre dette, indsamler de information om dine besøg på vores hjemmeside samt din interaktion med vores produkter og tjenester. De kan også anvende information om dine besøg på denne og andre hjemmesider til at målrette annoncer. Disse data og målrettede annoncer kan vises på andre hjemmesider, du besøger. Denne information indsamles ved hjælp af cookies eller pixeltags, som er branchestandard for de fleste større hjemmesider. Hvis du ønsker at blokere denne type meddelelser, kan du klikke her.
 5. Link – Vores hjemmeside indeholder links til andre hjemmesider, som er dele af eller har forbindelse med ONWARD. Disse links og referencer stilles kun til rådighed for dig af bekvemmelighedsårsager. ONWARD anbefaler hverken direkte eller indirekte disse hjemmesider eller informationer og materiale, som disse links fører til. ONWARD påtager sig ikke noget ansvar for andre hjemmesider eller informationer eller materiale, der findes derpå eller de produkter og tjenester, der stilles til rådighed der. Når du forlader ONWARDS hjemmeside for at besøge en af disse andre steder, er den eneste information, der overføres til det nye sted, det faktum, at du kom fra ONWARDS hjemmeside. Overførslen af denne reference gør, at andre hjemmesider kan overvåge deres egen besøgstrafik, men ikke afsløre nogen personlige oplysninger om dig. ONWARD er ikke ansvarlig for hverken indhold eller fortrolighedspolitik på hjemmesider, vi linker til. Vores fortrolighedspolitik gælder kun informationer, der indsamles på denne hjemmeside. Du bør læse fortrolighedspolitikken på de hjemmesider, der linkes til, hvis du vil vide, hvordan dine personlige oplysninger kan anvendes. Du må ikke oprette links fra andre hjemmesider til denne hjemmesiden uden skriftlig tilladelse fra ONWARD (anmod om tilladelse fra [email protected]).
 6. Opslagstavler og diskussionssider – Denne hjemmeside kan indeholde opslagstavler og diskussionssider, som giver mulighed for kommunikation og tilbagekobling til ONWARD og deres brugere. ONWARD forbeholder sig retten til når som helst at overvåge, redigere, nægte at publicere eller fjerne informationer eller materiale, helt eller delvist, som ifølge ONWARDS opfattelse er stødende eller i strid med et af vilkårene heri samt at nægte brugere adgang til hjemmesiden. Brugere, som går ind på opslagstavler eller diskussionssider, accepterer, at de ikke må:
  1. begrænse eller hindre andre brugere i at anvende og drage fordel af opslagstavler og diskussionssider
  2. publicere eller overføre ulovlig, truende, krænkende, ærekrænkende, nedsættende, obskøn, vulgær, pornografisk, hadsk eller uanstændig information af nogen art eller tydeligt udtryk for fordomsfuldhed, racisme, had eller chikane, inklusive uden begrænsning al overførsel, som udgør eller opmuntrer til adfærd, der kan udgøre brud, give ophav til civilretligt ansvar eller på anden måde forbryder sig mod en lokal, landsdels, føderal eller udenlandsk lov
  3. publicere eller overføre eller på anden måde udnytte nogen informationer, software eller materiale til kommercielle formål, eller som indeholder opfordringer til salg eller køb, reklame, markedsføring eller salg
 7. Software – Alt software, som gøres tilgængelig for download via denne hjemmeside, stilles til rådighed af tredjeparts softwareleverandører i henhold til licensaftale eller andre aftaler mellem sådanne leverandører og slutbrugere. ONWARD sælger ikke, er ikke forhandler af eller licensgiver eller underlicensgiver til nogen sådan software, og ONWARD frasiger sig ethvert ansvar i forbindelse med sådan software. Alle spørgsmål, klager eller krav relateret til software skal rettes til den pågældende leverandør. Du er alene ansvarlig for udmærket beskyttelse og sikkerhedskopiering af data og udstyr, som anvendes i forbindelse med et softwareprogram, der kan downloades via denne hjemmeside. [I tilfælde af udtrykkelig afvigelse mellem disse vilkår og dem, der findes i licensaftalen med softwareleverandøren, skal vilkårene i denne licensaftale gælde.]
 8. Informationskorrekthed – Skønt ONWARD kan opdatere information eller materiale på denne hjemmeside fra tid til anden, gives der ingen garanti for, at information eller materiale på denne hjemmeside er helt opdateret, korrekt, fejlfri eller fuldstændig.
 9. Virus etc. – ONWARD hævder ikke og garanterer ikke, at information eller materiale, inklusive uden begrænsning nogen software, der kan downloades, som nås fra eller via denne hjemmeside skal være fejlfri, have mangler, virus eller andre skadelige komponenter, eller at problemer, der findes, vil blive rettet.
 10. Skader på andre – Du accepterer, at du ikke må indføre eller via denne hjemmeside linke til information eller materiale, der kan være skadelig for andre. Blandt andet accepterer du, at du ikke bevidst eller på anden måde inkluderer eventuelle fejl eller mangler i materiale eller information, som blandt andet kan medføre ærekrænkelse, bagtalelse, uanstændighed eller fremme had eller på anden måde give ophav til brud eller civilretsligt ansvar på nogen persons eller enheds vegne.
 11. Med eneret – Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt tillades i disse vilkår, tilhører ONWARD. Intet i disse vilkår skal fortolkes som underforstået, hindrende eller på anden måde som tilladelse eller rettighed til under nogen ophavsret, patent, varemærke eller anden immateriel ret for ONWARD eller nogen anden person eller enhed.
 12. Gældende lov – Denne hjemmeside kontrolleres og drives af Onward Manufacturing Company Ltd fra Waterloo, Ontario, og disse vilkår er reguleret af loven i Ontario og anvendte love i Canada uden hensyn til principper for modstridende love. Du accepterer at være bundet af disse love og underkaster dig domstolenes jurisdiktion i provinsen Ontario, med hensyn til tolkning eller anvendelse af disse vilkår. De, der vælger at besøge denne hjemmeside fra andre steder, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for at følge lokale love, hvis og i den udstrækning lokale love er anvendt.
 13. Ændringer i vilkår – ONWARD kan modificere, ændre eller på anden måde opdatere disse vilkår, som gælder for denne hjemmeside fra tid til anden uden varsel, og du accepterer at være bundet af de vilkår, der er i kraft på det tidspunkt, hvor du besøger ONWARDS hjemmeside.