BroilKing

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Η Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) δεσμεύεται να διαφυλάξει τις προσωπικές πληροφορίες των εταιρειών – μελών της, των υπαλλήλων τους και άλλων σχετικών ατόμων. Για να διαφυλαχθεί η ασφάλεια όλων των στοιχείων που συγκεντρώνονται ή χρησιμοποιούνται από την ONWARD, έχουμε υιοθετήσει τον ακόλουθο κώδικα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Στην ιστοσελίδα μας, συγκεντρώνουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που χρειάζονται για τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχουμε, να βελτιώσουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας και με την άδειά σας να επικοινωνούμε μαζί σας για πληροφορίες γύρω από τις υπηρεσίες που παρέχουμε. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε, ούτε θα κοινοποιήσουμε κανένα προσωπικό στοιχείο σε αυτήν την ιστοσελίδα, η σε άλλον οργανισμό χωρίς την άμεση ενημέρωσή σας και την άδειά σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας περί των σχετικών όρων, παρακαλούμε διαβάστε τα ακόλουθα:
Χρήση της ιστοσελίδας – Αυτή η ιστοσελίδα είναι ιδιοκτησία της Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) και λειτουργείται από αυτήν, για τη δική σας πληροφόρηση. Η χρησιμοποίηση αυτό του ιστού υπόκειται στους ακόλουθους όρους και στους σχετικούς ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την έρευνα σε αυτήν την ιστοσελίδα, αποδέχεστε χωρίς περιορισμό ή προϋποθέσεις αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με οποιονδήποτε από τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα. Το υλικό της παρούσας ιστοσελίδας δεν μπορεί να αντιγραφεί, να αναπαραχθεί, να ανατυπωθεί, να φορτωθεί, να αλλαχθεί, να μεταβιβαστεί ή να διανεμηθεί, ολόκληρη ή εν μέρει, είτε αφορά κείμενο, γραφικά, αρχεία ήχου ή εικόνας ή και τις σχετικές φόρμες, εάν δεν υπάρχει γραπτή άδεια από την ONWARD. Είσαστε υπεύθυνοι να βεβαιωθείτε ότι η πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα και τα μέσα που χρησιμοποιείτε είναι νόμιμα από κάθε αρχή για χρήση η ανάγνωση του ιστότοπου.
Περιορισμός ευθύνης Limitation – Η ONWARD Η ΟΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, Η ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ Η ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ Η ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ , ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ Η ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ Η ΑΛΛΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ Η ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. ΑΥΤΟΣ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΕΙΤΕ Η ONWARDS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΕΙΤΕ ΟΧΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ONWARD ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΑΦΟΡΟΥΝ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ Η ΣΕΙΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΗΝ ONWARD ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ. Αυτός ο περιορισμός σε χρηματικές ζημίες δεν εφαρμόζεται σε απαιτήσεις που αφορούν θανάτους ή σωματικές βλάβες που προκύπτουν και κρίνονται για προϊόντα που θεωρούνται από το νόμο ως καταναλωτικά. Η μόνη και αποκλειστική αποκατάστασή σας είναι να διακόψετε την πρόσβαση στην παρούσα ιστοσελίδα. Το καθεστώς των δικαιωμάτων στα οποία υπάγεστε έχει κάποιους περιορισμούς.
Ιδιοκτησία και εμπιστευτικότητα – Το υλικό αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι μόνον) των κειμένων, εικόνων, εικονογραφήσεων, λογισμικού, αρχείων ήχου, αρχείων βίντεο κλπ είναι ιδιοκτησία της ONWARD, και η ONWARD δεν εγγυάται ότι το υλικό αυτό δεν παραβιάζει τα δικαιώματα άλλων προσώπων η οντοτήτων. Επιβεβαιώνετε ότι πληροφορίες ή υλικό που δίνετε ηλεκτρονικά μέσω της σύνδεσής σας δεν είναι εμπιστευτικό ή αποκλειστική ιδιοκτησία και επιβεβαιώνετε ότι είναι μη διαβαθμισμένη επικοινωνία μέσω e-mail που μπορεί να χαθεί, να μεταβληθεί ή παρεμποδιστεί μέσα στο Ίντερνετ. Επίσης, επιβεβαιώνετε ότι κάθε πληροφορία ή υλικό που παρέχετε ηλεκτρονικά, δεν παραβιάζει δικαιώματα προσώπων η άλλων οντοτήτων και ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την ONWARD καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμπεριλαμβανομένης και αναπαραγωγής, διανομής, κοινοποίησης, υλικού, ιδεών , προγραμμάτων ή υλικών άλλης μορφής τεχνογνωσίας για τους εμπορικούς σκοπούς της ONWARD ή επίσης κοινοποίησης της ταυτότητάς σας. Εμπορικά σήματα, λογότυπα και σήματα σέρβις (συνολικά αποκαλούμενα ΣΗΜΕΙΑ) που εμφανίζονται στη σελίδα που είναι καταχωρημένα ή μη σήματα της ONWARDS ή άλλων, είναι ιδιοκτησία των αντιστοίχων ιδιοκτητών και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την γραπτή άδεια των αντιστοίχων ιδιοκτητών. Κάθε πληροφορία η υλικό που περιέχεται στην σελίδα και το οποίο μπορεί να αναπαραχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, πρέπει να φέρει τις σημειώσεις περί δικαιωμάτων ιδιοκτησίας οι οποίες εμφανίζονται στο αυθεντικό, ή να παραπέμπει στις αντίστοιχες πληροφορίες η υλικό.
Πληροφορίες από τη σελίδα μας – Μπορείτε να επισκεφθείτε όλα τα κοινά τμήματα της σελίδας χωρίς να δώσετε κάποιο προσωπικό στοιχείο σας. Ο ιστοχώρος μας συλλέγει μόνον μη προσωπικά στοιχεία βασισμένα στην ηλεκτρονική ταυτότητα (ΙΡ) του επισκέπτου. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν την ώρα και ημερομηνία επίσκεψης, τον τύπο του ανιχνευτή που χρησιμοποιήθηκε για πρόσβαση (τον δεσμό που χρησιμοποιήθηκε). Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και βελτίωση των on line υπηρεσιών. Επικοινωνία και εγγραφές, απαιτούν την συλλογή προσωπικών πληροφοριών και είναι μόνον για την χρήση του προσωπικού, ώστε να διαβιβάζουν τις πληροφορίες στον εγγεγραμμένο.
Δεσμοί – Η ιστοσελίδα μας περιέχει δεσμούς προς άλλες ιστοσελίδες , που είναι μέρος ή σχετικές με την ONWARD. Αυτοί οι δεσμοί και οι αναφορές παρέχονται σε εσάς ως ευκολία μόνον. Η ONWARD δεν εγγυάται γι’ αυτές τις ιστοσελίδες ή όποια πληροφορία ή υλικό περιέχουν. Η ONWARD δεν έχει καμιά ευθύνη γι’ αυτές τις άλλες ιστοσελίδες και τις πληροφορίες η τις υπηρεσίες που περιέχονται σε αυτές. Όταν εγκαταλείπετε την ιστοσελίδα της ONWARD για να επισκεφθείτε μία από τις άλλες μέσω των δεσμών ιστοσελίδες η μόνη πληροφορία που διαβιβάζεται στην νέα ιστοσελίδα είναι ότι μπήκατε μέσω της σελίδας της ONWARD. Η διαβίβαση της συγκεκριμένης διεύθυνσης επιτρέπει στους διαχειριστές των άλλων σελίδων να προσδιορίζουν την κίνηση στις σελίδες τους αλλά δεν αποκαλύπτει κανένα προσωπικό σας στοιχείο. Η ONWARD δεν έχει ευθύνη για το περιεχόμενο, η την πολιτική προστασίας δεδομένων οποιασδήποτε συνδεδεμένης σελίδας. Η πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που δίνονται σε αυτήν την σελίδα. Πρέπει να διαβάσετε την πολιτική προστασίας των σελίδων για να καθορίσετε πως οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε δεσμούς από άλλες σελίδες σε αυτήν την σελίδα χωρίς την γραπτή άδεια της ONWARD (για να πάρετε τέτοια άδεια, στείλτε την αίτησή σας στο info@omcbq.com).
Πίνακας δελτίων και περιοχές συζήτησης – Αυτή η σελίδα μπορεί να περιέχει πίνακες ανακοινώσεων ή περιοχές συζήτησης που επιτρέπουν επικοινωνία και πληροφόρηση της ONWARDS και των χρηστών της. Η ONWARDS διατηρεί πάντα το δικαίωμα να παρακολουθεί, δημοσιεύει , να αρνηθεί την ανάρτηση ή και να σβήσει οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, εν μέρει η εν τω συνόλω, που κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια είναι υποκειμενικά ή παραβιάζουν τους όρους της παρούσας όπως επίσης και να αρνηθεί την πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη στην παρούσα ιστοσελίδα. Οι χρήστες που μπαίνουν στην περιοχή των ανακοινώσεων η της συζήτησης, συμφωνούν να μην: Περιορίσει η εμποδίσει οποιονδήποτε άλλο χρήστη να χρησιμοποιήσει ή να συμμετάσχει στις περιοχές ανακοινώσεων και συζητήσεων. Να διαδώσει, μεταβιβάσει οποιαδήποτε παράνομη, απειλητική, προσβλητική, υβριστική, δυσφημιστική, άσεμνη, βέβηλη, πορνογραφική, χυδαία, πληροφορία, ή οποιαδήποτε κραυγαλέα έκφραση θρησκοληψίας, ρατσισμού, μίσους η παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης και της μετάδοσης προτροπής η καθοδήγησης , ή ενθάρρυνσης που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εγκληματικές πράξεις, να παραβιάζει νόμους αστικής ευθύνης η να παραβιάζει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους τοπικούς, ομοσπονδιακούς η και διεθνείς νόμους. Να διαδώσει η διαβιβάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε πληροφορία η υλικό για εμπορικούς σκοπούς, η το οποίο περιέχει προτροπή σε πωλήσεις η αγορές, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων.
Λογισμικό – Οποιοδήποτε λογισμικό διαθέσιμο για κατέβασμα μέσω αυτής της σελίδας από τρίτο πρόσωπο, χρειάζεται να έχει τις αυθεντικές εγκρίσεις του πωλητή με τον τελικό χρήστη. Η ONWARD δεν πουλάει, ή μεταπωλεί, η δίνει άδειες χρήσεως για τέτοιο λογισμικό. Επίσης η ONWARD δεν έχει καμιά ευθύνη σχετική με το λογισμικό. Ερωτήσεις, παράπονα σχετικά με το λογισμικό πρέπει να απευθύνονται στον συγκεκριμένο πωλητή. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αναγκαία προστασία και φύλαξη των πληροφοριών και των συσκευών που χρησιμοποιήθηκαν για το κατέβασμα μέσω της ιστοσελίδας. (Σε περίπτωση ασυνέπειας κάποιου από αυτούς τους όρους αι αυτούς που περιέχονται στην έγκριση του πωλητού, υπερισχύουν οι όροι που περιέχονται στην έγκριση).
Ακρίβεια των πληροφοριών – Παρά το ότι η ONWARD μπορεί να ανανεώνει τις πληροφορίες ή το υλικό της σελίδας από καιρού εις καιρόν, δεν υπάρχει εγγύηση ότι οι πληροφορίες είναι οι απόλυτα έγκυρες, ακριβείς, πλήρεις ή ακόμη και αλάνθαστες.
Ιοί κλπ – Η ONWARD δεν εκπροσωπεί ούτε εγγυάται ότι οι πληροφορίες η το υλικό που συμπεριλαμβάνεται σε οποιοδήποτε λογισμικό μεταφοράς που βρίσκεται στην ιστοσελίδα , θα είναι χωρίς διακοπή, ιούς, ελαττώματα η άλλα βλαπτικά στοιχεία, ή ότι αν παρόμοια προβλήματα ανακαλυφθούν, θα διορθωθούν.
Βλάβες προς άλλους – Συμφωνείτε να μην συστήσετε η εισάγετε μέσω αυτής της σελίδας οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να είναι βλαπτική σε άλλους. Μεταξύ άλλων, συμφωνείτε να μην συμπεριλάβετε εν γνώσει σας οποιοδήποτε λάθος η ελάττωμα στο υλικό η στις πληροφορίες, που καθ’ οιονδήποτε τρόπο μπορεί να είναι δυσφήμιση, προσβολή, προώθηση μίσους, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο προκαλέσει έγκλημα η αστική ευθύνη σε άτομα η οντότητες.
Διατήρηση δικαιωμάτων – Όλα τα δικαιώματα που δεν παρέχονται σε αυτούς τους όρους παρέχονται στην ΟΝWARD. Τίποτε που περιλαμβάνεται σε αυτούς τους όρους δεν μπορεί να αναλυθεί, υπονοηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ως άδεια χρήσης, αντιγραφής, πατέντας, εμπορικού σήματος η άλλου δικαιώματος της ONWARD η οποιουδήποτε προσώπου η οντότητας.
Υπερισχύων Νόμος – Η σελίδα ελέγχεται και λειτουργεί από την Onward Manufacturing Company Ltd. – Waterloo, Ontario και οι όροι υπαγορεύονται από τους νόμους του Οντάριο και του Καναδά χωρίς αναφορά σε αρχές αντίθεσης μεταξύ νομολογιών. Εάν συμφωνείτε να υπαχθείτε σε αυτούς τους νόμους και στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της επαρχίας του Οντάριο σε συνδυασμό με την ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω όρων. Αυτοί που επιλέγουν την πρόσβαση στην σελίδα από άλλους τόπους, το κάνουν αυτό με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των τοπικών νόμων, εάν και εφ΄ όσον υπάρχουν τοπικοί νόμοι.
Αλλαγή των όρων – Η ONWARD μπορεί να αλλάξει η να αναπροσαρμόσει τους όρους της παρούσης σελίδας χωρίς προειδοποίηση και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους εφόσον είναι στην πραγματικότητα οι ισχύοντες κατά την ημερομηνία που θα έχετε πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ONWARD.

Choose Your Country

USA
USA
Canada
Canada
Countries
choose Country