BroilKing

Ehdot ja tietosuojakäytäntö

Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) sitoutuu suojaamaan jäsenyritysten, niiden henkilöstön ja muiden henkilöiden henkilötiedot. ONWARD on ottanut käyttöön seuraavat säännöt henkilötietojen suojaamiseksi. Sivustossamme kerätään vain henkilötietoja, joita tarvitaan palveluidemme kehittämiseen, sivustomme sisällön parantamiseen ja käyttäjän luvalla yhteyden ottamiseen häneen palveluistamme kertomiseksi. Emme luovuta tässä sivustossa kerättyjä henkilötietojasi muille ilman että olet tietoinen asiasta ja antanut suostumuksesi. Jäljempänä on lisätietoja ehdoistamme ja tietosuojakäytännöstämme.
  1. Tämän sivuston käyttäminen – Tämän sivuston omistaa ja sitä ylläpitää Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd (ONWARD) tiedottamistarkoituksessa henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Tämän sivuston käyttämisessä on noudatettava seuraavia ehtoja ja kaikkia sovellettavia lakeja. Käyttäessäsi tätä verkkosivustoa hyväksyt nämä käyttöehdot ilman rajoituksia. Jos et hyväksy näitä ehtoja, älä käytä sivustoa. Tämän sivuston sisältöä, kuten tekstiä, ääntä, videokuvaa tai suoritettavaa koodia, ei saa kopioida, toisintaa, julkistaa, ladata, lähettää, siirtää, julkaista jaella tai muuttaa osittain tai kokonaan ilman ONWARDin kirjallista lupaa. Olet vastuussa siitä, että tämän sivuston ja sen sisällön käyttäminen on laillista lainkäyttöalueellasi.
  2. Vastuun rajoittaminen – ONWARD TAI SEN LISENSSIHALTIJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA TILAPÄISISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ TAI AINEISTON, TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMISEN SEURAUKSENA TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ SITÄ AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA, MYÖHÄSTYMISISTÄ, OSATOIMITUKSISTA, OIKEUKSIEN RAUKEAMISESTA, VOITON SAAMATTA TAI GOODWILLIN JÄÄMISESTÄ, TIETOJEN KATOAMISESTA EIKÄ LIIKETOIMIEN PERUUNTUMISESTA, JOS SYYNÄ OLI SOPIMUSPOHJAINEN TAI MUU VASTUU. VAHINGONKORVAUSTA TAI HYVITYSTÄ EI ANNETA. TÄMÄ RAJOITUS ON VOIMASSA SILLOINKIN, JOS ONWARDILLE ON ILMOITETTU TAI ONWARD ON TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ONWARDIN VASTUU LISENSSINHALTIJOILLEEN VAHINGOISTA TAI NÄIHIN EHTOIHIN LIITTYVÄ VASTUU TAPAHTUMAN TAI TAPAHTUMASARJAN JOHDOSTA EI YLITÄ ONWARDILLE MAKSAMAASI SUMMAA. Tämä vahingonkorvauksien rajoittaminen ei koske vaatimuksia, jotka esitetään kuolemantapausten tai henkilövahinkojen vuoksi, jos sovellettavan lain mukaan on kyse kuluttajatuotteista. Ainoa saamasi hyvitys on lopettaa tämän sivuston käyttäminen. Jos tällaisia rajoituksia ei sallita lainkäyttöalueellasi, ne eivät koske sinua.
  3. Omistusoikeus ja luottamuksellisuus – Tämän sivuston aineisto, kuten tekstit, kuvat, piirrokset, ohjelmistot, äänileikkeet ja videoleikkeet ovat ONWARDin omaisuutta. ONWARD ei takaa, että tällainen aineisto ei loukkaa kenenkään oikeuksia. Hyväksyt sen, että tähän sivustoon sähköisesti luovuttamasi aineisto ei ole luottamuksellista eikä suojattua. Ymmärrät, että suojaamaton sähköpostiliikenne Internetissä voi olla alttiina salakuuntelulle, muuttamiselle tai katoamiselle. Hyväksyt myös sen, että tämän sivuston kautta luovuttamasi aineisto ei saa loukata kenenkään oikeuksia ja että ONWARD saa käyttää sitä tai vastaavia ideoita, konsepteja ja muuta sen sisältämää tietämystä kokonaan tai osittain valitsemillaan tavoilla, esimerkiksi toisintamalla, jatkolähettämällä, julkaisemalla kaupallisiin tarkoituksiin. Tässä sivustossa näkyvät tuotemerkit, logot ja palvelumerkit (‘merkit’) ovat ONWARDin tai muiden rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä tuotemerkkejä. Niitä ei saa käyttää ilman merkkien omistajien kirjallista lupaa. Kaikki tämän sivuston sisältämät tiedot, joita voidaan näiden ehtojen mukaan luovuttaa, täytyy varustaa alkuperäisillä tekijänoikeusmerkinnöillä.
  4. Sivustomme keräämät tiedot – Voit käyttää kaikkia sivuston julkisia osia luovuttamatta henkilötietojasi. Sivustomme kerää vain kävijän IP-osoitteeseen perustuvia muita kuin henkilökohtaisia tietoja. Kerättäviä tietoja ovat käynnin päiväys ja aika, selaimen tyyppi ja kansallinen osoite (linkki, joka avulla kävijä siirtyi sivustoon). Näiden tietojen avulla laaditaan tilastotietoja sivuston käyttämisestä ja parannetaan verkkopalveluitamme. Yhteyden pitäminen ja uutistiedotteen tilaaminen edellyttää yhteystietojen antamista. Niitä käytetään vain tietojen lähettämiseen tilaajille. Kaikkia tietoja käsiteltäessä noudatetaan tietosuoja- ja sivustomme ehtoja. Olemme sopineet kolmansien osapuolten kanssa tietojen keräämisestä ja mainostemme näyttämisestä Internet-sivustoissa. Tästä syystä keräämme tietoja sivustomme käyttämisestäsi sekä vuorovaikutuksestasi tuotteidemme ja palveluittemme kanssa. Tietoja käynnistäsi tässä sivustossa ja muissa sivustoissa voidaan käyttää mainonnan suuntaamiseen. Nämä tiedot ja suunnatut mainokset voidaan näyttää muissa käyttämissäsi sivustoissa. Näitä tietoja kerättäessä käytetään evästeitä tai pikselitunnisteita. Niitä käytetään useimmissa suurissa sivustoissa. Jos estää tällaisen ilmoitukset, napsauta tätä.
  5. Linkit – Sivustomme sisältää linkkejä muihin sivustoihin, joiden kanssa ONWARD tekee yhteistyötä. Nämä linkit ja viitteet annetaan käyttöösi vain käyttömukavuuden parantamiseksi. ONWARD ei suosittele suoranaisesti eikä epäsuorasti näitä sivustoja eikä tietoja tai aineistoja, joihin linkit johtavat. ONWARD ei vastaa tällaisten sivustojen, niiden sisältämien tietojen tai aineistojen eikä kyseisten tuotteiden tai palveluiden käyttämisestä. Kun poistut ONWARDin sivustosta muualle, ainoa uuteen sivustoon välitettävä tieto on, että siirryit sinne ONWARDin sivustosta. Tämän viittauksen avulla muut sivustot voivat tarkkailla liikennettään, mutta sen avulla ei anneta henkilökohtaisia tietojasi. ONWARD ei vastaa sivustoonsa linkitettyjen sivustojen tietosuojaperiaatteista. Tietosuojaperiaatteemme koskee vain tämän sivuston keräämiä tietoja. Jos haluat tietää, kuinka henkilötietojasi käsitellään, lue linkitettyjen sivustojen tietosuojaperiaatteet. Et saa lisätä muihin sivustoihin linkkejä tähän sivustoon ilman ONWARDin myöntämää kirjallista lupaa. Voit pyytää sitä lähettämällä viestin osoitteeseen [email protected]
  6. Ilmoitustaulut ja keskusteluryhmät – Tämä sivusto voi sisältää ilmoitustauluja ja keskusteluryhmiä, jotka mahdollistavat ONWARDin ja tämän sivuston käyttäjien välisen yhteydenpidon. ONWARD varaa oikeuden koska tahansa valvoa, muokata, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa tietoja tai aineistoja kokonaan tai osittain, jos ne ONWARDin mielestä ovat loukkaavia tai näiden ehtojen vastaisia ja evätä käyttäjältä pääsyn tähän sivustoon. Ilmoitustaulujen tai keskusteluryhmien käyttäjät
   1. sitoutuvat olemaan rajoittamatta tai estämättä muita käyttäjiä käyttämästä ilmoitustauluja tai keskusteluryhmiä
   2. sitoutuvat olemaan julkaisematta lainvastaisia, uhkaavia, loukkaavia, alentavia, kunniaa loukkaavia, rivoja, vulgaareja, pornografisia, profaaneja tai epäasiallisia tietoja ja ennakkoluuloisia, rasistisia, vihaavia tai halventavia ilmauksia, kehotuksia rikoksiin ja kehotuksia rikkoa paikallista, alueellista, kansallista tai kansainvälistä lakia
   3. sitoutuvat olemaan julkaisematta tai siiirtämättä tai käyttämättä hyödykseen tietoja, ohjelmistoja tai aineistoja kaupallisiin tarkoituksiin tai julkaisematta ostokehotuksia, mainoksia, markkinointia tai myynninedistämistä.
  7. Ohjelmsito – Kaikki tästä sivustosta ladattavat ohjelmistot ovat peräisin kolmansina osapuolina toimivilta ohjelmistotoimittajilta. Niiden käyttäminen perustuu lisenssisopimukseen tai muuhun toimittajien ja loppukäyttäjien väliseen sopimukseen. ONWARD ei myy tällaisia ohjelmistoja, ei toimi niiden jälleenmyjänä eikä lisensoi tai alilisensoi niitä. ONWARD ei ole vastuussa tällaisista ohjelmistoista. Kaikki ohjelmistoihin liittyvät kysymykset, valitukset tai vaatimukset on osoitettava niiden toimittajille. Olet yksin vastuussa sellaisten tietojen ja laitteiden varmuuskopioimisesta, joita voidaan käyttää yhdessä tästä sivustosta ladattavien ohjelmistojen kanssa. [Jos nämä ehdot ja ohjelmistotoimittajien lisenssisopimusten ehdot poikkeavat toisistaan, noudatetaan näiden lisenssisopimusten ehtoja.]
  8. Tietojen oikeellisuus – Vaikka ONWARD voi silloin tällöin päivittää tämänn sivuston sisältämiä tietoja tai aineistoja, sivuston sisältämien tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta, virheettömyyttä ja kattavuutta ei taata.
  9. Esimerkiksi virukset – ONWARD ei takaa tämän sivuston sisältämän aineiston virheettömyyttä, vapautta viruksista tai muista haittaohjelmista eikä sitä, että havaitut ongelmat korjataan.
  10. Muiden vahingoittaminen – Sitoudut olemaan lisäämättä tai linkittämättä sivustoon aineistoa, joka voi olla muille vahingollista. Sitoudut esimerkiksi olemaan tietoisesti tai muutoin lisäämättä virheellistä tai puutteellista aineistoa, joka voi aiheuttaa kunnianloukkauksen, syytteen tai epävarmuutta, ilmaista vihaa tai aiheuttaa rikoksia tai siviilioikeudellisen vastuun.
  11. Yksinoikeudella – ONWARD omistaa kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä ehdoissa. Mitään näiden ehtojen sisältöä ei pidä tulkita kehotukseksi käyttää hyväksi ONWARDin tai toisen juridisen tai luonnollisen henkilön patenttia, tuotemerkkiä tai muuta aineetonta oikeutta.
  12. Voimassa oleva lainsäädäntö – Tätä sivustoa valvoo ja ylläpitää Onward Manufacturing Company Ltd, Waterloo, Ontario. Nämä ehdot perustuvat Ontarion osavaltion ja Kanadan sovellettavaan lainsäädäntöön. Niisä ei oteta huomioon ristiriitaisia lakeja. Sitoudut noudattamaan näitä lakeja ja Ontarion lainkäyttöalueen tuomioistuinten tuomiovaltaan, kun on kyse näiden ehtojen soveltamisesta tai tulkitsemisesta. Jotka käyttävät tätä sivustoa muilta paikkakunnilta käsin, tekevät sen omasta aloitteestaan ja ovat vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta siinä määrin kuin niitä sovelletaan.
  13. Muutosten tekeminen ehtoihin – ONWARD voi aika ajoin tehdä muutoksia tämän sivuston ehtoihin ja päivittää niitä ilmoittamatta asiasta etukäteen. Sitoudut noudattamaan ehtoja, jotka ovat voimassa, kun käytät ONWARDin sivustoa.