BroilKing

Betingelser og personvern

Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) forplikter seg til å beskytte personlig informasjon om medlemsbedrifter, deres ansatte og andre personer. For å beskytte alle innsamlede personopplysninger som brukes eller utleveres av ONWARD, har vi vedtatt følgende regler for beskyttelse av personopplysninger. På hjemmesiden vår samler vi bare personlig informasjonen som er nødvendig for å forbedre våre tjenester, for å forbedre innholdet på hjemmesiden og, med din tillatelse, ta kontakt med deg med informasjon om våre tjenester. Vi deler ikke personlig informasjon som samles inn på denne nettsiden med noen annen organisasjon uten ditt uttrykkelige samtykke. Nedenfor finner du mer informasjon om våre betingelser og personvernpolicy.
  1. Bruk av denne nettsiden – Denne nettsiden er eid og drives av Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) til informasjonsformål for din egen personlige, ikke-kommersielle bruk. Når du bruker denne nettsiden gjelder følgende vilkår samt gjeldende lover. Ved å besøke denne nettsiden godtar du uten begrensning eller forbehold disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen av vilkårene, må du ikke bruke dette nettstedet. Materialet på denne nettsiden kan ikke kopieres, reproduseres, publiseres, lastes opp, legges ut, overføres, publiseres, distribueres eller endres helt eller delvis, enten i tekstform, grafisk form, for eksempel lyd, video eller kjørbar lagringsform, uten skriftlig samtykke fra ONWARD. Du er ansvarlig for å sikre at din tilgang til denne nettsiden og materialet som er tilgjengelig her eller gjennom den er lovlig i hver jurisdiksjon gjennom eller via som du får tilgang til nettsiden eller dets materiell.
  2. Begrensning av ansvar – ONWARD ELLER DERES LISENINNEHAVERE ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER, INDIREKTE ELLER SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE MATERIELL, PRODUKTER ELLER TJENESTER AV NOE SLAG, FORSINKELSER ELLER DELLEVERANSER, OPPHØR AV RETTIGHETER ELLER TAP AV FORTJENESTE, DATA, FORRETNINGSMULIGHETER ELLER GOODWILL, ENTEN DET ER BASERT PÅ AVTALE ELLER SKADE ELLER ANNET ANSVAR FOR Å GI ERSTATNING ELLER ANNEN KOMPENSASJON. DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER OGSÅ UANSETT OM ONWARD HAR BLITT INFORMERT OM ELLER ER OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ONWARDS TOTALANSVAR FOR DERES LISENSINNEHAVERE FOR SKADER IFØLGE ELLER I TILKNYTNING TIL DISSE VILKÅRENE, ENTEN DET DREIER SEG OM EN ENKELTHENDELSE ELLER EN SERIE AV HENDELSER, VIL IKKE OVERSTIGE DE BELØPENE DU HAR BETALT TIL ONWARD I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE. Denne begrensningen av skadeerstatning gjelder ikke for krav i forbindelse med dødsfall eller personskade som følge av produkter som anses å være forbruksvarer i henhold til gjeldende lov. Din eneste kompensasjon er å slutte å bruke og få tilgang til denne nettsiden. I den grad den jurisdiksjonen du er en del av ikke tillater enkelte andre begrensninger, gjelder slike rettsstridige begrensninger ikke.
  3. Eierskap og konfidensialitet – materiell på denne nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til tekst, bilder, illustrasjoner, programvare, lyd- og videoinnspillinger, er eid eller tilbys på annen måte ONWARD og ONWARD gjør ikke krav på eller garanterer at slikt materiell ikke krenker annen persons eller foretaks rettigheter. Du samtykker i at all informasjon eller materiell som du gir elektronisk via denne nettsiden ikke er konfidensielt eller rettighetsbeskyttet og er innforstått med at ubeskyttet e-postkommunikasjon over Internett kan være gjenstand for mulig avlytting, endring eller tap. Du aksepterer også at informasjon eller materiell som du gir elektronisk via denne nettsiden ikke bryter rettighetene til noen personer eller foretak, og kan brukes helt eller delvis etter ONWARDS ønske, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, gjenutsending, publisering av slik informasjon, slikt materiell eller ideer, konsepter eller annen kunnskap som finnes der for kommersielle formål av ONWARD eller avsløring av identiteten din. Varemerker, logoer og servicemerker («merker») som vises på dette nettstedet er registrert eller uregistrerte varemerker som tilhører ONWARD eller andre, tilhører deres respektive eiere og ikke kan brukes uten skriftlig tillatelse fra eierne av slike merker. All informasjon eller materiell på dette nettstedet som kan gjengis i samsvar med disse vilkårene og betingelsene skal være utstyrt med informasjon om eierskap som opprinnelig forekommer på eller i forbindelse med slik informasjon eller materiell.
  4. Informasjon som vi samler inn på vår nettsiden – Du kan besøke alle offentlige områder på nettsiden vår uten å oppgi noen personopplysninger. Nettsiden vår samler bare ikke-personlig informasjon basert på brukerens IP-adresse (Internet Protocol), noe som ikke er personlig identifiserbart). Den informasjonen som samles inn inkluderer dato og klokkeslett for besøket, hvilken type nettleser som brukes til å få tilgang til nettstedet, nasjonale adresse (lenken som en besøkende bruker for å komme inn). Denne informasjonen blir brukt til statistisk formål om bruken av nettsiden og til å forbedre våre elektroniske tjenester. Kommunikasjon og nyhetabonnementer krever at personlig kontaktinformasjon innhentes, og er ment for bruk av tilknyttet personell til å levere meldinger til abonnenter. All informasjon som samles inn brukes bare i forbindelse med kommunikasjon, sikkerhet og utvikling av nettsiden. Vi har også avtaler med tredjeparts selskaper om å samle inn informasjon og vise våre annonser på Internett. Til dette formålet samler vi inn informasjon besøket ditt på nettsiden vår og din samhandling med våre produkter og tjenester. De kan også bruke informasjon om dine besøk på dette og andre nettsider for å målrette annonser. Denne informasjonen og målrettede annonser kan vises på andre nettsider du besøker. Denne informasjonen samles inn med bruk av cookies og pikselkoder som er bransjestandarden for de fleste store nettsider. Hvis du ønsker å velge bort denne typen meldinger, klikk her.
  5. Lenker – Hjemmesiden inneholder lenker til andre nettsteder som er en del av eller tilknyttet ONWARD. Disse lenkene og referansene tilbys deg utelukkende for enkelhets skyld. ONWARD anbefaler verken direkte eller indirekte disse nettstedene eller informasjon og materiell som slike lenker fører til. ONWARD har ikke ansvar for slike andre nettsteder eller informasjon eller materiale som finnes der, eller de produktene og tjenestene som tilbys der. Når du forlater nettsiden til ONWARD for å besøke en av disse andre nettsidene, er den eneste informasjonen som overføres til den nye nettsiden, at du kommer fra nettsiden til ONWARD. Overføring av denne referansen betyr at andre nettsider kan overvåke sin egen webtrafikk, men avslører ikke noen personlig informasjon om deg. ONWARD er hverken ansvarlig for innhold eller personvernpolicy på nettsider de lenker til. Vår personvernerklæring gjelder bare informasjon som samles inn på denne nettsiden. Du bør lese retningslinjene for personvern på de lenkede nettsidene hvis du ønsker å vite hvordan din personlige informasjon kan brukes. Du kan ikke opprette lenker fra andre nettsider til denne nettsiden uten skriftlig tillatelse fra ONWARD (be om tillatelse ved å sende en e-post til info@omcbbq.com).
  6. Oppslagstavler og diskusjonssider – Denne nettsiden kan inneholde oppslagstavler og diskusjonssider som muliggjør kommunikasjon og tilbakemelding til ONWARD og deres brukere. ONWARD forbeholder seg retten til når som helst å overvåke, redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver informasjon eller materiale, helt eller delvis, som etter ONWARDS skjønn er støtende eller i strid med noen av vilkårene heri, og å nekte brukere tilgang til nettstedet. Brukere som går inn på oppslagstavler eller diskusjonssider er samtykker til ikke å:
   1. begrense eller hindre andre bruker fra å bruke og dra nytte av oppslagstavler og diskusjonssider
   2. publisere eller overføre ulovlig, truende, fornærmende, krenkende , ærekrenkende, uanstendig, vulgært, pornografisk, blasfemisk eller uanstendig informasjon av noe slag, eller klare uttrykk for fordommer, rasisme, hat eller trakassering, inkludert uten begrensning overføring utgjør eller oppmuntrer til atferd som utgjør et lovbrudd, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenker lokale, nasjonale eller utenlandske lover
   3. publisere eller overføre eller på noen måte utnytte informasjon, programvare eller materiale til kommersielle formål, eller som inneholder oppfordring til kjøp eller salg, reklame, markedsføring eller salg
  7. Programvare – All programvare som er gjort tilgjengelig for nedlasting via dette nettstedet er levert av tredjeparts programvareleverandører i henhold til lisensavtaler eller andre avtale mellom slike leverandører og sluttbrukerne. ONWARD selger ikke, er ikke videreselger av eller lisensierer eller viderelisensierer noen slik programvare og ONWARD frasier seg ethvert ansvar for slik programvare. Eventuelle spørsmål, klager eller krav knyttet til programvare skal rettes til den aktuelle leverandøren. Du er selv ansvarlig for tilstrekkelig beskyttelse og sikkerhetskopiering av data og utstyr som brukes i forbindelse med noen av programvare som kan lastes ned via denne nettsiden. [I tilfelle av uttrykkelig avvik mellom disse betingelsene og de som finnes i lisensavtalene med programvareleverandører, gjelder betingelsene i denne lisensavtalen.]
  8. Informasjonsekthet – Selv om ONWARD kan oppdatere informasjon eller materiale på denne nettsiden fra tid til annen, er det ingen garanti for at informasjon eller materiale på denne nettsiden er helt oppdatert, nøyaktig, feilfritt eller fullstendig.
  9. Virus, etc. – ONWARD hevder ikke eller garanterer ikke at informasjon eller materiell, inkludert men ikke begrenset til nedlastbar programvare, fra eller gjennom dette nettstedet er feilfri, være mangelfull, inneholde virus eller andre skadelige komponenter, eller at slike problemene vil bli korrigert.
  10. Skade på andre – Du forplikter deg til ikke å innføre eller via denne nettsiden lenke til informasjon eller materiell som kan være skadelig for andre. Blant annet samtykker du til ikke å bevisst eller på annen måte, inkludere eventuelle feil eller mangler i materiell eller informasjon som blant annet kan føre til ærekrenkelser, injurier, uanstendighet, eller fremme hat eller på annen måte gi opphav til kriminelle eller sivilrettslig ansvar på vegne av en person eller et foretak.
  11. Alle rettigheter reservert – Alle rettigheter som ikke er uttrykkelig tillatt i disse vilkårene tilhører ONWARD. Ingenting i disse vilkårene skal tolkes som innforståtte, hindrende eller på annen måte tillatelse eller rettighet under noen opphavsrett, patenter, varemerker eller andre immaterielle rettigheter for ONWARD eller noen annen person eller foretak.
  12. Gjeldende lov – Dette nettstedet kontrolleres og opereres av Onward Manufacturing Company Ltd i Waterloo, Ontario, og disse betingelsene er underlagt lovene i Ontario og gjeldende lover i Canada uten hensyn til motstridende lovregler. Du samtykker i å være bundet av disse lovene og anerkjenner domstolenes i provinsen Ontario jurisdiksjon når det gjelder tolkning eller anvendelse av disse vilkårene. De som velger å besøke dette nettstedet fra andre steder, gjør det på eget initiativ og er ansvarlig for å følge lokale lover, hvis og i den grad lokale lover er gjeldende.
  13. Endringer i betingelsene – ONWARD kan modifisere, endre eller på annen måte oppdatere vilkårene som gjelder for denne nettsiden fra tid til annen uten forvarsel, og du samtykker i å være bundet av slike betingelser som er i kraft på det aktuelle tidspunktet når du besøker nettstedet til ONWARDS.

Choose Your Country

USA
USA
Canada
Canada
Countries
choose Country