BroilKing

Grillen blir ikke varm og er bare tent i begrenset tid. Hva er årsaken til dette?

Det kan være flere årsaker til dette problemet. Følg disse enkle trinnene:

1.

Kontroller først at gassflasken ikke er tom.

2.

En annen årsak kan være at sikkerhetsventilen er aktivert. Dette kan skyldes en lekkasje i systemet eller at en kontrollventil var åpen når ventilen til gassflasken ble åpnet. Undersøk om det er en lekkasje ved å foreta en lekkasjetest og pensle såpevann på alle tilkoblinger.

3.

Hvis en kontrollventil var åpen da ventilen til gassflasken ble åpnet, kan sikkerhetsventilen til regulatoren ha blitt utløst. Løs dette ved å lukke ventilen til gassflasken og bryterne til grillen og deretter koble regulatoren fra flasken. Kobler deretter regulatoren til gassflasken og åpne flaskeventilen forsiktig igjen. Dette tilbakestiller regulatoren og lar gassen strømme normalt igjen.

Choose Your Country

USA
USA
Canada
Canada
Countries
choose Country