BroilKing

Regulatoren på gassgrillen lager en summende lyd. Hva er årsaken til dette?

De fleste gassregulatorer bruker en gummimembran for å regulere mengden av brensel tilføres til kontrollventilene. Hvis gassflasken er blitt overfylt eller det er en varm dag, kan dette gjøre at gummimembranen vibrerer. Når den vibrerer, oppstår en summende lyd. Denne lyden er irriterende, men er ikke et sikkerhetsproblem, og vil forsvinne etter hvert. Hvis den summende lyden vedvarer, kan du bestille en ny regulator.

LOOKS LIKE YOU'RE COMING FROM .

We recommend viewing the Broil King website for your country. Select it below.

Choose your CountryContinue browsing current site