BroilKing

Sikkerhetsinstruksjoner

Forlat aldri grillen uten tilsyn når den er i bruk. Bruk aldri grillen i et lukket rom, under et overbygg og ikke nærmere enn 60 cm fra brennbar overflate. Oppbevar alltid ekstra propanflaske på et ventilert sted.

LOOKS LIKE YOU'RE COMING FROM .

We recommend viewing the Broil King website for your country. Select it below.

Choose your CountryContinue browsing current site