BroilKing

Säkerhetsanvisningar

Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den används. Använd aldrig grillen i ett slutet utrymme, under ett överhäng och inte närmare än 60 cm från någon brännbar yta. Förvara alltid din extra gasolflaska i ett ventilerat utrymme.

LOOKS LIKE YOU'RE COMING FROM .

We recommend viewing the Broil King website for your country. Select it below.

Choose your CountryContinue browsing current site