BroilKing

Var hittar jag modell- och serienumret på min grill?

Modell och serienummer finns på dekalen med tillverkningsinformation. Denna dekal sitter på en av tre platser:
1. På grillskåpets baksida.
2. På grillramens baksida.
3. På grillramens baksida nära hjulen.

LOOKS LIKE YOU'RE COMING FROM .

We recommend viewing the Broil King website for your country. Select it below.

Choose your CountryContinue browsing current site