Grillmetoder

Det finns många olika sätt att laga mat på en grill. Metoden du ska använda bestäms av vilken styckningsdel eller vilken typ av mat du ska tillaga. Utnyttja alla dessa metoder för att få ut det mesta av din grill och imponera på dina gäster!

Rotisserigrillning

Tack vare att köttet hela tiden roteras under tillagningen öses det automatiskt med naturlig köttsaft, vilket ger ett väldigt saftigt och mört kött. De bästa delarna för rotisseritillagning är hårt bundna köttbitar, urbenade eller benfria styckningsdelar, men du kan även använda bitar med ben i om du balanserar dem noga på spettet så att de roterar lätt.

Grillen kan vara utrustad med en bakre rotisseriebrännare eller så kan du använda de nedre brännarna. Vi har beskrivit hur du gör i ordning grillen för båda typerna av rotisseritillagning nedan. Det kan vara förbereda för rotisserigrillning samtidigt som du grillar annat. Fäst bara köttet på ena ändan av spettet och lämna hållarna på plats i den motsatta ändan av grillen.

Att Använda den Bakre Rotisseribrännaren

Ställa i Ordning Grillen

1. Ta bort grillgallren och uppvärmningshållarna från grillen om så behövs
2. Placera en droppform under rotisseriet så att den hamnar mitt under steken
3. Förvärm grillen med rotisseribrännaren på MEDIUM HIGH i 10 minuter

Sätta Köttet på Spettet

1. Skjut en av spettgafflarna på stången och dra åt ordentligt
2. För in spettet på längden till mitten av steken och säkra den på plats med den andra gaffeln
3. Dra åt gaffeln ordentligt

Kontrollera att Köttet är Jämnt Balanserat på Spettet

1. Lossa spettets motvikt
2. Lägg staven över blecket så att den tyngre sidan av steken roterar mot botten
3. Justera motvikten till den högsta punkten för att balansera vikten och dra sedan åt stångens handtag
4. För in spettet i rotisserimotorn och slå på motorn
5. Kontrollera att köttet roterar jämnt under tillagningen och justera balansen vid behov
(Obs: Låt aldrig droppformen torka ut eftersom det kan orsaka brand. Ha en kanna varmt vatten till hands och när vattnet börjar ta slut fyll försiktigt på droppformen med varmt vatten och använd en grytvante för att skydda handen från brännskador av ångan.

Använda Rotisseriet med Huvudbrännarna

Ställa i Ordning Grillen

1. Ta bort grillgallren och uppvärmningshållarna från grillen om så behövs
2. Förvärm grillen med alla brännare på MEDIUM i 10 minuter
3. Stäng av mittbrännaren
4. Placera en droppform under rotisseriet så att den hamnar mitt under steken
5. Fyll droppformen 2,5 cm från kanten med vatten, vin eller juice och örter som kan komplettera smakerna

Sätta Köttet på Spettet

1. Skjut en av spettgafflarna på stången och dra åt ordentligt
2. För in spettet på längden till mitten av steken och säkra det på plats med den återstående gaffeln
3. Dra åt gaffeln ordentligt

Kontrollera att Köttet är Jämnt Balanserat på Spettet

1. Lossa spettets motvikt
2. Lägg staven över blecket så att den tyngre sidan av steken roterar mot botten
3. Justera motvikten till den högsta punkten för att balansera vikten och dra sedan åt stångens handtag
4. För in spettet i rotisserimotorn och slå på motorn
5. Kontrollera om köttet roterar jämnt under tillagningen och justera balansen vid behov
(Obs: Låt aldrig droppformen torka ut eftersom det kan orsaka brand. Ha en kanna varmt vatten till hands och när vattnet börjar ta slut, fyll försiktigt på droppformen med varmt vatten och använd en grytvante för att skydda handen från brännskador av ångan.

Kolla in de här grilltillbehören.