Påverkar gasol smaken när du grillar?

Debatten mellan kol vs. gasolgrillar har pågått sedan den första gasolgrillen såg dagensljus, och kommer troligtvis aldrig helt att dö ut. Men med alla moderna framsteg, både inom koltillverking och inom gasolgrillar, handlar den verkliga debatten om smak – inte temperatur, tillagningstid eller bekvämlighet.

Vad får vi ibland höra?

“Gasol lämnar en kemisk smak på den grillade maten” och ”Bara kol kan ge den äkta smaken av grillat”.

Fel! Låt oss skrota dessa myter en gång för alla.

Gasol är smak- och doftlöst

Gasol är smak, doft- och färglöst. Vad är det då för odör som du känner när du öppnar tanken och innan du startar brännarna? Gasolproducenter adderar en, helt ofarlig (om än stinkande), kemikalie som kallas etylmerkaptan. Detta används som en säkerhetsåtgärd för att varna dig vid en eventuell gasläcka. När grillen är startad, och gasol samt etylmerkaptan förbränns så försvinner doften, och inget kvarvarande ger smak eller doft till din mat. När gasol förbränns korrekt blir restprodukten koldioxid och vattenånga. Om du fortfarande tycker att du känner och smakar “gasol” kan du behöva göra en felsökning för att kontrollera att din gasolgrill fungerar som den ska. Underförbränning producerar kolmonoxid.

Låt alltid en gasolgrill förvärmas helt

Den röken du ser medan grillen förvärms är organiskt material (gammal mat, spindelnät etc.) som förbränns. Att förvärma grillen tar ca. 10–15 minuter, med undantag för en infraröd sidobrännare.

Lägg märke till färgen på lågan

Lågan på en gasolgrill, med rätt tillförsel av gasol och syre, bör brinna ljusblått med svaga gula spetsar. Tröga gula eller orange lågor indikerar på för mycket gasol och inte tillräckligt med syre. Det betyder att gasolen och etylmerkaptan inte helt förbränns innan det når din mat.

Rengör och justera luftintaget

Rengör brännarna så att inga matrester eller annat material blockerar dem. Om detta inte ger blå lågor, se din bruksanvisning för instruktioner om hur du justerar luft och gasolintaget. Det kan också vara ett tecken på att det är dags att byta ut dina brännare för att din grill ska komma åter i topprestanda.

Förångning ger den äkta grillsmaken

Nu till den andra myten. Medan det är sant att kol, särskilt gällande träkol, kommer naturligt ge maten en rökigare smak än en gasolgrill (förutsatt att man inte lagt i en röklåda i gasolgrillen). Så kommer smaken som vi alla definierar som grillsmak från förångning. 

Du kan läsa mer om det i denna artikel, men kort sammanfattat: När köttsafter möter en het yta så förångas det och dessa ångor smaksätter maten med den distinkta smaken av grillat som vi alla älskar.

Förångning sker när köttsafter träffar en het yta (vilket kan vara stålvågor i en gasolgrill eller kol i en kolgrill). Denna ånga beskrivs bäst som klibbig och som söker en våt yta att fastna på, den våta ytan är maten du grillar. Ångan klär maten med grillsmak men penetrerar inte. Desto mer rökig förångning desto bättre.

Broil Kings stålvågar, Flav-R-Wave™, har den perfekta 32-gradiga lutningen vilket agerar som ett grunt tak som köttsafter kan kana långsamt ned och förångas för att ge smak. Ett brant stigande värmestält får dropp att snabbt rutscha ner innan de hinner förångas och ge smak till din mat.

Vill du addera röksmak till din gasolgrill? Använd flis eller pellets i en röklåda, när det börjar ryka, justera luftspjället för att kontrollera röken och håll grillocket stängt under tillagningen.

Hitta din nästa grill hos Broil King

Gasol vs. kol handlar i slutändan om preferens. En autentisk grillsmak kan uppnås på båda grilltyperna. Vad än för grill som passar dig, så kan du hitta den hos din lokala Broil King-återförsäljare. Du kan kika in hela vårt sortiment här!

Flav-R-Wave

Påverkar gasol smaken när du grillar?

Debatten mellan kol vs. gasolgrillar har pågått sedan den första gasolgrillen såg dagensljus, och kommer troligtvis aldrig helt att dö ut. Men med alla moderna framsteg, både inom koltillverking och inom gasolgrillar, handlar den verkliga debatten om smak – inte temperatur, tillagningstid eller bekvämlighet.

Vad får vi ibland höra?

“Gasol lämnar en kemisk smak på den grillade maten” och ”Bara kol kan ge den äkta smaken av grillat”.

Fel! Låt oss skrota dessa myter en gång för alla.

Gasol är smak- och doftlöst

Gasol är smak, doft- och färglöst. Vad är det då för odör som du känner när du öppnar tanken och innan du startar brännarna? Gasolproducenter adderar en, helt ofarlig (om än stinkande), kemikalie som kallas etylmerkaptan. Detta används som en säkerhetsåtgärd för att varna dig vid en eventuell gasläcka. När grillen är startad, och gasol samt etylmerkaptan förbränns så försvinner doften, och inget kvarvarande ger smak eller doft till din mat. När gasol förbränns korrekt blir restprodukten koldioxid och vattenånga. Om du fortfarande tycker att du känner och smakar “gasol” kan du behöva göra en felsökning för att kontrollera att din gasolgrill fungerar som den ska. Underförbränning producerar kolmonoxid.

Låt alltid en gasolgrill förvärmas helt

Den röken du ser medan grillen förvärms är organiskt material (gammal mat, spindelnät etc.) som förbränns. Att förvärma grillen tar ca. 10–15 minuter, med undantag för en infraröd sidobrännare.

Lägg märke till färgen på lågan

Lågan på en gasolgrill, med rätt tillförsel av gasol och syre, bör brinna ljusblått med svaga gula spetsar. Tröga gula eller orange lågor indikerar på för mycket gasol och inte tillräckligt med syre. Det betyder att gasolen och etylmerkaptan inte helt förbränns innan det når din mat.

Rengör och justera luftintaget

Rengör brännarna så att inga matrester eller annat material blockerar dem. Om detta inte ger blå lågor, se din bruksanvisning för instruktioner om hur du justerar luft och gasolintaget. Det kan också vara ett tecken på att det är dags att byta ut dina brännare för att din grill ska komma åter i topprestanda.

Förångning ger den äkta grillsmaken

Nu till den andra myten. Medan det är sant att kol, särskilt gällande träkol, kommer naturligt ge maten en rökigare smak än en gasolgrill (förutsatt att man inte lagt i en röklåda i gasolgrillen). Så kommer smaken som vi alla definierar som grillsmak från förångning. 

Du kan läsa mer om det i denna artikel, men kort sammanfattat: När köttsafter möter en het yta så förångas det och dessa ångor smaksätter maten med den distinkta smaken av grillat som vi alla älskar.

Förångning sker när köttsafter träffar en het yta (vilket kan vara stålvågor i en gasolgrill eller kol i en kolgrill). Denna ånga beskrivs bäst som klibbig och som söker en våt yta att fastna på, den våta ytan är maten du grillar. Ångan klär maten med grillsmak men penetrerar inte. Desto mer rökig förångning desto bättre.

Broil Kings stålvågar, Flav-R-Wave™, har den perfekta 32-gradiga lutningen vilket agerar som ett grunt tak som köttsafter kan kana långsamt ned och förångas för att ge smak. Ett brant stigande värmestält får dropp att snabbt rutscha ner innan de hinner förångas och ge smak till din mat.

Vill du addera röksmak till din gasolgrill? Använd flis eller pellets i en röklåda, när det börjar ryka, justera luftspjället för att kontrollera röken och håll grillocket stängt under tillagningen.

Hitta din nästa grill hos Broil King

Gasol vs. kol handlar i slutändan om preferens. En autentisk grillsmak kan uppnås på båda grilltyperna. Vad än för grill som passar dig, så kan du hitta den hos din lokala Broil King-återförsäljare. Du kan kika in hela vårt sortiment här!

Leave a Comment