Säkerhetsanvisningar

Lämna aldrig grillen utan uppsikt när den används. Använd aldrig grillen i ett slutet utrymme, under ett överhäng och inte närmare än 60 cm från någon brännbar yta. Förvara alltid din extra gasolflaska i ett ventilerat utrymme.