Svart oljigt sot bildas på mina grillgaller och framför allt på maten, vad kan orsaken vara?

Den svarta beläggningen är ett tecken på att venturirören på dina brännare kan vara blockerade, vilket gör att inte tillräckligt med gasol och luft når brännarna. En annan orsak kan vara att din grill behöver en grundlig rengöring. För att åtgärda detta, följ dessa enkla steg:

1.

När grillen är kall, ta bort brännarna och kontrollera brännarportarna. Om hålen är igensatta, rengör med en mjuk borste. Alternativt kan du rensa bort skräp genom att peta i de igensatta hålen med ett gem (eller annat verktyg som är tillräckligt litet – borra eller fila aldrig brännarportarna, att förstora dem skadar brännaren).

2.

Nästa steg är att rensa brännarens venturirör. Använd en venturiborste eller piprensare och kör igenom hela röret samtidigt som du vrider om. Dra ut borsten och se om det följer med skräp. Tänk på att spindlar dras till gaslukt och kan ha byggt bo i dina venturirör. För att förhindra detta se till att spindelskydden täcker luftintagen.

3.

Det kan också ha samlats fett som brinner på grillboxens botten. För att korrigera detta, ta bort grillgallren och Flav-R-Wave™-värmefördelare. Använd en grillborste i rostfritt stål och skrubba botten av grillboxen så att smutsen lossnar. Använd sedan en grovdammsugare för att avlägsna aska och skräp.