Var hittar jag modell- och serienumret på min grill?

Modell och serienummer finns på dekalen med tillverkningsinformation. Denna dekal sitter på en av tre platser:
1. På grillskåpets baksida.
2. På grillramens baksida.
3. På grillramens baksida nära hjulen.