Min/a brännare har svag låga och tar längre tid än normalt att värma upp.

Följ dessa felsökningssteg:
Slangen och regulatorn på grillen har en inbyggd säkerhetsfunktion. Denna funktion aktiveras om ett plötsligt gasolflöde upptäcks. Denna funktion kan oavsiktligt aktiveras om gasolflaskans ventil öppnas samtidigt som grillens brännarvred är öppna. Korrigera detta genom att stänga gasolflaskans ventil och grillens brännarvred och sedan koppla bort regulatorn från flaskan. Återanslut sedan regulatorn till gasolflaskan och öppna försiktigt flaskans ventil igen. Detta återställer regulatorn och tillåter normalt gasolflöde.
Om detta inte löser problemet kan det finnas en läcka i systemet som gör att säkerhetsfunktionen aktiveras. Följ stegen för ”Läckagetest” för att fastställa orsaken till läckan.