Min grill blir inte tillräckligt varm och är bara tänd under begränsad tid. Vad kan orsaken vara?

Det kan finnas flera orsaker till detta problem. Följ dessa enkla steg:

1.

Kontrollera först att det inte är slut på gasolen.

2.

En annan orsak kan vara att säkerhetsventilen har aktiverats. Detta skulle kunna bero på en läcka i systemet eller att en reglerventil var öppen när gasolflaskans ventil öppnades. Kontrollera om det är en läcka genom att göra ett läckagetest och pensla såpvatten på alla anslutningar.

3.

Om en regelerventil var öppen när gasolflaskans ventil öppnades, kan du ha aktiverat regulatorns säkerhetsventil. Korrigera detta genom att stänga gasolflaskans ventil och grillens brännarvred och sedan koppla bort regulatorn från flaskan. Återanslut sedan regulatorn till gasolflaskan och öppna försiktigt flaskans ventil igen. Detta återställer regulatorn och tillåter normalt gasolflöde.