Min grill går inte att tända längre. Vad kan felet vara?

Prova att tända grillen med en tändsticka, om brännaren tänds är det fel på tändaren. Se ”Tändaren fungerar inte” nedan.

Om din grill inte tänds med en tändsticka följer här några möjliga orsaker

TROLIG ORSAK

ÅTGÄRD

Slut på gasol

Fyll på gasolflaskan

Säkerhetsventilen på regulatorn har aktiverats

Läs – Grillen blir inte varm

Regulatorn har inte anslutits ordentligt till gasolflaskventilen

Dra åt ratten på gasolflaskventilen

Venturiröret blockerat eller sitter snett på ventilöppningen

Ta bort brännaren, rengör venturi och justera mot ventilöppningen – Läs mer vid Brännaren tänds inte

Slangen är vriden.

Räta ut slangen. Håll den borta från botten av grillboxen.

Om du fortfarande har problem, kontakta din närmaste återförsäljare.
Tändningen fungerar inte
Sure-Lite™-tändsystemet består av både en tryckknappständare och elektrod(er) Elektroden/erna kan beläggas med fett och oxidera, något som kan försvåra gnistbildningen. Följ dessa enkla steg:
Se först till att det inte bara är batteriet som behöver bytas ut. Skruva bort tryckknappen på panelen/bakom dörren/lådan, ta ut det gamla batteriet och prova med ett nytt. Om du hör ett klickljud och brännaren tänds, så har du åtgärdat problemet. Om det fortfarande inte tänds, gå till steg 2.
Du behöver ta bort grillgallren och Flav-R-Wave™ för att komma åt elektroden/erna. Se till att elektroden är ansluten till tändaren med kabeln och ordentligt ansluten till brännaren. Du hittar denna kabel bakom kontrollpanelen. Rengör anslutningen mellan elektrod och tändare med en borste eller försiktigt med en bit sandpapper. Återanslut elektroden till tändaren och prova genom att trycka på tändarknappen. Om du inte hör ett klickljud, kan du behöva byta ut elektroden.
Tryckknappen
Kontrollera om tryckknappen ger ifrån sig ett klickande ljud när du trycker på den. Om den klickar, se ”Elektroderna”, om den inte klickar byt ut batteriet och försök igen. Skruva bort tryckknappen, ta ut det gamla batteriet och prova med ett nytt. Om du fortfarande inte hör ett klickljud – var vänlig kontakta din närmaste återförsäljare.
Elektroderna
Du behöver ta bort grillgallren och Flav-R-Wave™ för att komma åt elektroden/erna). Se till att alla kablar till elektroderna är säkert anslutna i båda ändar. Du hittar dessa kablar under kontrollpanelen. Undersök, som nästa steg, elektroden. Tryck på tändknappen för att se om du det blir en gnista. Rengör anslutningen mellan elektrod och tändare med en borste eller försiktigt med en bit sandpapper.