9 steg för att vintersäkra din grill

Om du inte har turen att leva på en plats med milda vintrar, eller om du älskar att grilla, oavsett regn, sol eller 2 meter snö, så kommer du troligtvis att stänga igen din baksida och grill under hösten. Lägg lite tid på att vintersäkra din grill genom att utföra förebyggande underhåll så den håller längre och också fungerar bättre. Denna enkla service säkerställer att din grill är redo att starta när den första antydan till vår slår till.

Följ dessa enkla steg för att vintersäkra din grill:

Vänta inte för länge

Ditt jobb kommer att bli mycket svårare om det har gått en månad eller mer sedan du använde din grill senast. Om vädret är ohygglig och hindrar dig från att grilla men temperaturen är över nollpunkten, kan mögel börja växa inuti din grill. Den genomsnittligt högre fuktnivån den här tiden på året skapar en grogrund för mögel. Om du vet med dig att du inte kommer grilla något mer i år, avsett kommande helg för att vintersäkra din grill.

Starta grillen

Slå på alla brännarna på HIGH och låt denna bränna ur i 20–30 minuter. Detta bränner bort allt återstående organiskt material och fett och gör rengöringen enklare. Om det kommer rök finns det fortfarande fett och smuts att bränna upp. Låt grillen svalna helt innan rengöring. 

Koppla bort gasoltanken

Se till att gasolen är avstängd och koppla sedan bort tanken från slangen.

Rengör grillen
  • Använd en grillborste för att rengöra grillgaller, Flav-R-Waves och få loss eventuellt inbränt skräp i grillboxen.
  • Ta isär grillen allt eftersom du rengör. Borsta värmehyllan, grillgaller (på båda sidor), ta bort gallren, borsta Flav-R-Waves och ta bort dem.
  • Dammsug upp kvarvarande aska och skräp i grillen.
  • Använd diskmedel och varmt vatten för att rengöra alla yttre komponenter på grillen.
Kontrollera alla delar

Medan du demonterar grillen, kontrollera varje komponent. Leta efter rost eller sprickor på grillgallren, Flav-R-Wave, brännarna, droppbrickan, rotisseri och gasolslang. Inspektera reglage, handtag, skåpdörrar och hyllor. Om du behöver nya delar, besök din närmsta återförsäljare. Kontrollera alltid din garanti först.

Inspektera exteriören

Alla målade, porslinsemaljerade eller rostfria ytor ska vara rena och fläckfria. Broil Kings Rengöring för rostfritt stål polerar utvändiga delar av rostfritt stål till en fantastisk oljefri glans och Grillrekonder avlägsnar utvändiga fläckar på rostfritt stål och porslinsemalj.

Olja in grillgaller

De kraftiga gjutjärnsgallren från Broil King-grillar är byggda för att hålla när de underhålls korrekt. Olja in grillgallren med vegetabilisk olja för att skydda dem mot rost under vintern, olja väl eftersom alla oljor torkar med tiden. För att skydda dina galler mot fukt, linda in gallren i papper och förvara dem inomhus under vintern. Pensla även olja på alla de inre ståldetaljerna liksom Flav-R-Wave och brännarna, detta kommer att förhindra att ytrost bildas.

Montera ihop grillen och täck med grillöverdrag

Om du vill att din grill ska vara redo inför våren, montera ihop allt utom gasoltanken (och galler om du förvarar dem inomhus). Det bästa sättet att skydda din grill och se till att den håller i många år är att använda ett grillöverdrag som är speciellt tillverkat för din grillmodell.

Tips: Din grill behöver andas, rätt överdrag ska inte sträcka sig hela vägen ner till marken eller helt stänga in grillen. Det behövs plats för att ventilera ut fukt.

Förvara din grill

Om du har plats, är garage eller i ett förråd det bästa stället att förvara din grill på så att den är helt skyddad från väder och vind. Förvara gasoltanken utomhus, förvara aldrig tanken i ditt hus, källare, på vind eller i garage.

Nästa vår

När du är redo att grilla till våren, ge din grill en grundlig genomgång för att se till att inga djur har bosatt sig i den under vintern. Om det finns ett bo, ta bort det innan du startar din grill.

Utför läckagetest på alla gasolanslutningar. Ett läckagetest bör utföras varje gång tanken kopplas från och återansluts (så varje gång den fylls på/byts ut).

Hur man utför ett läckagetest: Applicera en tvållösning vid kopplingarna på gasolflaskan och ventilen. Släpp på gasolen sakta och kontrollera om det bildas några bubblor som indikerar en läcka. Prova att vrida åt anslutningarna och testa igen. Om det läcker måste kopplingarna bytas ut.

Broil King är här för att hjälpa

Om du behöver hjälp eller får problem med att vintersäkra din grill finns vi här för att hjälpa till! Försök aldrig reparera en skadad eller felaktig regulator, slang, brännare eller kontrollventil.

9 steg för att vintersäkra din grill

Om du inte har turen att leva på en plats med milda vintrar, eller om du älskar att grilla, oavsett regn, sol eller 2 meter snö, så kommer du troligtvis att stänga igen din baksida och grill under hösten. Lägg lite tid på att vintersäkra din grill genom att utföra förebyggande underhåll så den håller längre och också fungerar bättre. Denna enkla service säkerställer att din grill är redo att starta när den första antydan till vår slår till.

Följ dessa enkla steg för att vintersäkra din grill:

Vänta inte för länge

Ditt jobb kommer att bli mycket svårare om det har gått en månad eller mer sedan du använde din grill senast. Om vädret är ohygglig och hindrar dig från att grilla men temperaturen är över nollpunkten, kan mögel börja växa inuti din grill. Den genomsnittligt högre fuktnivån den här tiden på året skapar en grogrund för mögel. Om du vet med dig att du inte kommer grilla något mer i år, avsett kommande helg för att vintersäkra din grill.

Starta grillen

Slå på alla brännarna på HIGH och låt denna bränna ur i 20–30 minuter. Detta bränner bort allt återstående organiskt material och fett och gör rengöringen enklare. Om det kommer rök finns det fortfarande fett och smuts att bränna upp. Låt grillen svalna helt innan rengöring. 

Koppla bort gasoltanken

Se till att gasolen är avstängd och koppla sedan bort tanken från slangen.

Rengör grillen
  • Använd en grillborste för att rengöra grillgaller, Flav-R-Waves och få loss eventuellt inbränt skräp i grillboxen.
  • Ta isär grillen allt eftersom du rengör. Borsta värmehyllan, grillgaller (på båda sidor), ta bort gallren, borsta Flav-R-Waves och ta bort dem.
  • Dammsug upp kvarvarande aska och skräp i grillen.
  • Använd diskmedel och varmt vatten för att rengöra alla yttre komponenter på grillen.
Kontrollera alla delar

Medan du demonterar grillen, kontrollera varje komponent. Leta efter rost eller sprickor på grillgallren, Flav-R-Wave, brännarna, droppbrickan, rotisseri och gasolslang. Inspektera reglage, handtag, skåpdörrar och hyllor. Om du behöver nya delar, besök din närmsta återförsäljare. Kontrollera alltid din garanti först.

Inspektera exteriören

Alla målade, porslinsemaljerade eller rostfria ytor ska vara rena och fläckfria. Broil Kings Rengöring för rostfritt stål polerar utvändiga delar av rostfritt stål till en fantastisk oljefri glans och Grillrekonder avlägsnar utvändiga fläckar på rostfritt stål och porslinsemalj.

Olja in grillgaller

De kraftiga gjutjärnsgallren från Broil King-grillar är byggda för att hålla när de underhålls korrekt. Olja in grillgallren med vegetabilisk olja för att skydda dem mot rost under vintern, olja väl eftersom alla oljor torkar med tiden. För att skydda dina galler mot fukt, linda in gallren i papper och förvara dem inomhus under vintern. Pensla även olja på alla de inre ståldetaljerna liksom Flav-R-Wave och brännarna, detta kommer att förhindra att ytrost bildas.

Montera ihop grillen och täck med grillöverdrag

Om du vill att din grill ska vara redo inför våren, montera ihop allt utom gasoltanken (och galler om du förvarar dem inomhus). Det bästa sättet att skydda din grill och se till att den håller i många år är att använda ett grillöverdrag som är speciellt tillverkat för din grillmodell.

Tips: Din grill behöver andas, rätt överdrag ska inte sträcka sig hela vägen ner till marken eller helt stänga in grillen. Det behövs plats för att ventilera ut fukt.

Förvara din grill

Om du har plats, är garage eller i ett förråd det bästa stället att förvara din grill på så att den är helt skyddad från väder och vind. Förvara gasoltanken utomhus, förvara aldrig tanken i ditt hus, källare, på vind eller i garage.

Nästa vår

När du är redo att grilla till våren, ge din grill en grundlig genomgång för att se till att inga djur har bosatt sig i den under vintern. Om det finns ett bo, ta bort det innan du startar din grill.

Utför läckagetest på alla gasolanslutningar. Ett läckagetest bör utföras varje gång tanken kopplas från och återansluts (så varje gång den fylls på/byts ut).

Hur man utför ett läckagetest: Applicera en tvållösning vid kopplingarna på gasolflaskan och ventilen. Släpp på gasolen sakta och kontrollera om det bildas några bubblor som indikerar en läcka. Prova att vrida åt anslutningarna och testa igen. Om det läcker måste kopplingarna bytas ut.

Broil King är här för att hjälpa

Om du behöver hjälp eller får problem med att vintersäkra din grill finns vi här för att hjälpa till! Försök aldrig reparera en skadad eller felaktig regulator, slang, brännare eller kontrollventil.

Leave a Comment