Broil King

Priser och villkor för service

Allmänt

Originalservice för Broil King grillar i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island och Estland utförs av OMC Barbecues (co UK Filial ltd). Nedan angivna priser gäller för Sverige, Danmark och Norge. För servicebokning och prisuppgift i övriga länder, vänligen kontakta Broil King Nordic på [email protected] eller telefon 08 590 747 77.

Nedan priser gäller inte för det fall ett eventuellt fel inträffar under din rätt till lagstadgad garanti och reklamation. Priserna gäller endast för service som inte täcks av lagstadgad garanti eller reklamationsrätt då all garanti- och reklamationsservice är kostnadsfri för konsumenter. Notera dock att garantin och reklamationsrätten inte täcker yttre åverkan eller installations- och handhavandefel. Inköpskvittot är ditt inköpsbevis och ska uppvisas vid servicebesök där du hävdar att servicen ska omfattas av garantin eller reklamationsrätten. För mer information om din reklamationsrätt som konsument, se avsnittet om ”Reklamationsrätt” längre ner på sidan.

RUT-avdrag i samband med servicebesök för arbete med grillar är inte möjligt enligt gällande regler. Se ytterligare information på www.skatteverket.se/

Vid service som inte täcks av garanti eller reklamationsrätt

Vid inbokat besök av servicetekniker debiteras du för fast pris. Väljer du att föreslagen service ska genomföras, tillkommer debitering av eventuella reservdelar/förbrukningsmaterial.

Servicebesök betalas på plats med betalkort (VISA/MasterCard). Angivna priser är i SEK. Broil King förbehåller sig rätten för eventuella prisjusteringar.

Inför besöket

Inför servicebesök ska produkten vara åtkomlig för tekniker d.v.s. inte hindras av eventuella inbyggnationer. Grillen skall vara rengjord in- och utvändigt och fri från fett.

Avbokning av servicebesök samt begränsat tillträde

Hör av dig till oss för eventuell ombokning eller avbokning, om möjligt senast dagen innan besöket. Om inte produkten är åtkomlig för serviceteknikern på avtalad tid, kan service inte utföras och nytt servicebesök behöver bokas. Inför det nya servicebesöket behöver produkten göras tillgänglig, om t.ex. snickare behöver anlitas görs detta av dig till självkostnadspris. Detta gäller även för servicebesök som bokats inom produktens garantitid eller som faller in under din reklamationsrätt. Har du själv inte möjlighet att vara på plats och släppa in teknikern, måste du ordna detta på annat sätt och meddela oss.

Benämning Exkl.moms Inkl.moms 25%
Fast pris för servicebesök syd- och Mellansverige.Övre gräns: Gävle-Falun-Mora-Malung-TorsbyDebitering av eventuellareservdelar/förbrukningsmaterialtillkommer¹.
1000:-
1250:-
Tillägg för servicebesök upp tillSundsvall-Östersund-Åre.Debitering av eventuellareservdelar/förbrukningsmaterialtillkommer¹.
400:-
500:-
Tillägg för servicebesök norr omSundsvall-Östersund-Åre.Debitering av eventuellareservdelar/förbrukningsmaterialtillkommer¹.
640:-
800:-
För servicebesök i övriga länder,kontakta Broil King Nordic.
Kortbetalning VISA/MasterCard - Ingen extra avgift.

¹ Vid reparation tillkommer debitering av eventuella reservdelar samt eventuellt

förbrukningsmaterial.

Reklamationsrätt

Dina rättigheter som konsument regleras i Konsumentköplagen (KKL) och Konsumenttjänstlagen (KTL), vilka bägge är tvingande, d.v.s. att Broil King inte kan avtala om sämre villkor. För att du ska kunna reklamera en produkt ska felet vara ursprungligt, det vill säga det ska ha funnits när du köpte varan. Du får inte själv ha orsakat felet. Du ska reklamera varan senast inom två månader efter att du har upptäckt felet/felen, dock alltid senast inom tre år från inköpsdatum. Med en vara kan även följa en produktgaranti som är kortare än tre år, utan att det för den delen förkortar reklamationstiden. I Sverige erbjuds alltid du som konsument, vid köp av Broil Kings grillar, två års garanti. Efter dessa år är det alltid du som skall bevisa att felet är ursprungligt. Du måste kunna styrka när produkten köptes, spara därför alltid kvitto eller annan dokumentation. Leverantörens garantiåtagande omfattar inte fel eller skador som uppstått vid felaktig användning, missbruk, felaktig inbyggnad, uppställning eller anslutning, spänningsvariationer eller andra elektriska händelser, som t.ex. defekta säkringar eller fel i det elektriska nätet eller om service utförts av annan än av Broil King auktoriserat serviceföretag. Eventuell reklamation ska registreras på https://service.broilking.se eller göras skriftligen till [email protected] Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) www.arn.se hanterar ärenden där köpare och säljare inte kommer överens. Broil King kommer att delta i eventuella tvister hos ARN och kommer även att följa eventuella rekommendationer från ARN.

Postadress till ARN: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. För krav och reklamationer som gäller över landsgränserna, vänligen se följande länk: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Ångerrätt

Som enskild konsument har du, när du köper en tjänst på distans, 14 dagars ångerrätt utan något särskilt skäl enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då du ingick avtalet att köpa vår tjänst. Ångerrätten gäller inte en tjänst som har fullgjorts om du har samtyckt till att tjänsten påbörjas under ångerfristen och att det inte finns någon ångerrätt att åberopa när tjänsten har fullgjorts. Ångerrätten gäller inte heller en brådskande reparations- eller underhållsåtgärd i din bostad som sker på ditt initiativ och begäran, under förutsättning att åtgärden omfattas av din begäran eller har ett direkt samband med den.

Meddela Broil King inom ångerfristen om du vill frånträda avtalet om köp av vår tjänst och därmed nyttja din ångerrätt. Meddelandet kan ske muntligen eller skriftligen så länge du anger tydligt att du vill nyttja din ångerrätt.

Om du utövar din ångerrätt inom ångerfristen återbetalas betalt belopp för den aktuella tjänsten du har köpt. Återbetalning sker utan onödigt dröjsmål, dock senast 14 dagar från den dag då vi tog emot ditt meddelande om att du vill utöva ångerrätten. Återbetalning sker genom samma betalningsmetod som du använde vid köpet av tjänsten.

Om du begär att tjänsten du har köpt ska påbörjas under ångerfristen och du utövar din ångerrätt efter att tjänsten har påbörjats är du skyldig att betala en proportionell andel av priset för tjänsten motsvarande den del av tjänsten som utfördes fram till dess att du meddelar oss om att du utövar din ångerrätt.

Om vi redan har skickat varor till dig kommer vi inte att kunna avbryta detta avtal förrän det har levererats. I det fallet, om du vill returnerar varorna till oss, så svarar du som konsument själv för kostnader i samband med returen.

Frivillig garanti utöver lagstadgad reklamationsrätt.

Broil King lämnar i förekommande fall olika utökade garantier på specifika delar beroende på modell och produktionsår. Dessa frivilliga garantier villkoras