Villkor och sekretesspolicy

Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) förbinder sig att skydda personlig information för medlemsföretag, deras anställda och andra personer. För att skydda all insamlad personlig information som används eller lämnas ut av ONWARD har vi antagit följande regler för skydd av personuppgifter. På vår webbplats samlar vi endast in personlig information som behövs för att förbättra våra tjänster, för att förbättra innehållet på vår webbplatsens och för att, med din tillåtelse, kontakta dig med information om våra tjänster. Vi delar inte någon personlig information som samlats in på denna webbplats med någon annan organisation utan din uttryckliga vetskap och ditt samtycke. Nedan hittar du mer information om våra villkor och vår sekretesspolicy.
  1. Användning av den här webbplatsen – Denna webbplats ägs och drivs av Broil King/Onward Manufacturing Company Ltd. (ONWARD) i informationssyfte för ditt personliga icke-kommersiella bruk. När du använder denna webbplats gäller följande villkor liksom alla tillämpliga lagar. Genom att besöka denna webbplats, accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll dessa villkor. Om du inte håller med något av villkoren ska du inte använda denna webbplats. Materialet på denna webbplats får inte kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, postas, överföras, publiceras, distribueras eller ändras helt eller delvis, vare sig i textform, grafisk form, som ljud, video eller exekverbar form, utan skriftligt medgivande från ONWARD. Du ansvarar för att se till att din åtkomst till denna webbplats och materialet som finns tillgängligt därpå eller via den, är lagligt i varje jurisdiktion genom eller via vilken du får tillgång till webbplatsen eller dess material.
  2. Ansvarsbegränsning – ONWARD ELLER DESS LICENSINNEHAVARE ANSVARAR EJ FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, SKADOR, INDIREKT ELLER SOM FÖLJD AV ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA MATERIAL, PRODUKTER ELLER TJÄNSTER AV NÅGOT SLAG, FÖRSENINGAR AV ELLER DELLEVERANSER, UPPHÖRANDE AV RÄTTIGHETER ELLER FÖRLUST AV VINST, DATA, AFFÄRER ELLER GOODWILL, OAVSETT OM DET BASERAS PÅ AVTAL ELLER FÖRSEELSE ELLER ANNAT ANSVAR FÖR ATT GE SKADEERSÄTTNING ELLER ANNAN GOTTGÖRELSE. DENNA BEGRÄNSNING GÄLLER ÄVEN OAVSETT OM ONWARD HAR INFORMERATS ELLER ÄR MEDVETEN OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. ONWARDS HELHETSANSVAR FÖR DESS LICENSINNEHAVARE FÖR SKADESTÅND ENLIGT ELLER PÅ NÅGOT SÄTT RELATERAT TILL DESSA VILLKOR, VARE SIG DET RÖR SIG OM EN ENDA HÄNDELSE ELLER SERIE AV HÄNDELSER KOMMER INTE ÖVERSTIGA DE BELOPP DU BETALAT TILL ONWARD ENLIGT DESSA VILLKOR. Denna begränsning av skadeståndsersättning gäller inte fordringar som avser dödsfall eller personskador som härrör av produkter som anses vara konsumentartiklar enligt tillämplig lag. Din enda gottgörelse är att sluta använda och få tillgång till den här webbplatsen. I den mån den jurisdiktion du är del av som inte tillåter vissa andra begränsningar, gäller sådana otillåtna begränsningar inte.
  3. Ägande och sekretess – Material på denna webbplats, inklusive men ej begränsat till text, bilder, illustrationer, programvara, ljudklipp och videoklipp, ägs eller tillhandhålls på annat sätt av ONWARD, och ONWARD gör inte anspråk på eller garanterar att sådant material inte kränker någon annan persons eller enhets rättigheter. Du godkänner att information eller material som du lämnar elektroniskt via denna webbplats inte är konfidentiellt eller skyddat och är införstådd med att oskyddad e-postkommunikation över internet kan vara föremål för eventuell avlyssning, ändring eller förlust. Du godkänner även att information eller material som du lämnar elektroniskt via din denna webbplats inte kränker rättigheterna för någon person eller enhet, och kan användas i sin helhet eller delvis på valfritt sätt av ONWARD inklusive, men inte begränsat till, reproduktion, återutsändning, publicering av sådan information, sådant material eller sådana idéer, koncept eller annat vetande som finns däri för kommersiella ändamål av ONWARD eller avslöjande av din identitet. De varumärken, logotyper och servicemärken (”Märken”) som visas på denna webbplats är registrerade eller oregistrerade varumärken som tillhör ONWARD eller andra, tillhör deras respektive ägare och får inte användas utan skriftligt tillstånd från ägarna av sådana Märken. All information eller material som finns på denna webbplats som kan återges i enlighet med dessa villkor skall vara försedd med den information om äganderätt som ursprungligen förekommer vid eller i samband med sådan information eller material.
  4. Information som vi samlar in på vår webbplats – Du kan besöka alla publika delar av vår webbplats utan att lämna några personuppgifter. Vår webbplats samlar endast opersonlig information baserat på besökarens IP-adress (Internet Protocol), något som inte är personligt identifierbart). Den information som samlas in innehåller datum och tid för besöket, vilken typ av webbläsare som används för att få åtkomst till webbplatsen, den nationella adressen (länken en besökare använder för komma in). Dessa data används för att skapa statistik över webbplatsanvändning och förbättra våra onlinetjänster. Kommunikation och nyhetsprenumerationer kräver att personlig kontaktinformation inhämtas och är endast avsedd för användning av associerad personal för att kunna leverera meddelanden till abonnenterna. All information som samlas in används endast i samband med kommunikation, säkerhet och webbplatshantering. Vi har även avtal med tredjepartsföretag för att samla in data och att visa våra annonser över internet. För att göra detta, samlar dessa in information om dina besök på vår webbplats liksom din interaktion med våra produkter och tjänster. De kan även använda information om dina besök på denna och andra webbplatser för att rikta annonser. Dessa data och riktade annonser kan visas på andra webbplatser som du besöker. Denna information samlas in med hjälp av cookies eller pixeltaggar som är branschstandard för de flesta större webbplatser. Om du vill välja bort denna typ av meddelanden, klicka här.
  5. Länkar – Vår hemsida innehåller länkar till andra webbplatser som är delar av eller har samröre med ONWARD. Dessa länkar och referenser tillhandahålls för dig enbart av bekvämlighetsskäl. ONWARD rekommenderar varken direkt eller indirekt dessa webbplatser eller information och material som sådana länkar leder till. ONWARD tar inget ansvar för sådana andra webbplatser, eller information eller material som finns därpå, eller de produkter och tjänster som tillhandahålls där. När du lämnar ONWARDS webbplats för att besöka en av dessa andra platser, är den enda information som överförs till den nya platsen det faktum att du kom från ONWARDS webbplats. Överföringen av denna referens gör att andra webbplatser kan övervaka sin egen webbtrafik, men inte avslöja någon personlig information om dig. ONWARD ansvarar varken för innehåll eller sekretesspolicy för länkade webbplatser. Vår sekretesspolicy gäller endast information som samlas in på denna webbplats. Du bör läsa sekretesspolicyn på de länkade webbplatserna om du vill veta hur dina personuppgifter kan användas. Du får inte skapa länkar från andra webbplatser till denna webbplats utan skriftligt tillstånd från ONWARD (begär tillstånd från [email protected]).
  6. Anslagstavlor och diskussionssidor – Denna webbplats kan innehålla anslagstavlor och diskussionssidor som möjliggör kommunikation och återkoppling till ONWARD och dess användare. ONWARD förbehåller sig rätten att när som helst övervaka, redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, som enligt ONWARDS gottfinnande är stötande eller i strid med något av villkoren häri, och att neka användare åtkomst till webbplatsen. Användare som går in på anslagstavlor eller diskussionssidor samtycker till att inte:
   1. begränsa eller hindra andra användare från att använda och dra fördel av anslagstavlor och diskussionssidor
   2. publicera eller överföra olaglig, hotfull, kränkande, ärekränkande, nedsättande, obscen, vulgär, pornografisk, profan eller oanständig information av något slag, eller tydliga uttryck för fördomsfullhet, rasism, hat eller trakasserier, inklusive utan begränsning all överföring som utgör eller uppmuntrar beteenden som skulle utgöra brott, ge upphov till civilrättsligt ansvar eller på annat sätt bryter mot någon lokal, provinsiell, federal eller utländsk lag
   3. publicera eller överföra eller på något annat sätt utnyttja någon information, programvara eller material för kommersiella syften eller som innehåller uppmaningar till försäljning eller köp, reklam, marknadsföring eller försäljning
  7. Programvara – All programvara som tillgängliggörs för nedladdning via denna webbplats tillhandahålls av tredje parts programvaruleverantörer enligt licensavtal eller andra överenskommelser mellan sådana leverantörer och slutanvändarna. ONWARD säljer inte, är återförsäljare av eller licensierar eller underlicensiera någon sådan programvara och ONWARD avsäger sig allt ansvar i samband med sådan programvara. Alla frågor, klagomål eller krav relaterade till programvara ska riktas till vederbörande leverantör. Du är ensam ansvarig för ett fullgott skydd och säkerhetskopiering av data och utrustning som används i samband med någon av programvarorna som kan laddas ned via denna webbplats. [I händelse av någon uttrycklig avvikelse mellan dessa villkor och de som finns i licensavtalen med programvaruleverantörerna, skall villkoren i detta licensavtal gälla.]
  8. Informationskorrekthet – Fastän ONWARD kan uppdatera information eller material på denna webbplats från tid till annan, ges inga garantier för att information eller material på denna webbplats är helt uppdaterad, korrekt, felfri eller fullständig.
  9. Virus, etc. – ONWARD hävdar inte eller garanterar att information eller material, inklusive utan begränsning någon nedladdningsbar programvara, som nås från eller via denna webbplats ska vara felfri, ha brister, virus eller andra skadliga komponenter, eller att sådana problem som påträffas kommer att korrigeras.
  10. Skador på andra – Du accepterar att inte föra in eller via denna webbplats länka till information eller material som kan vara skadlig för andra. Bland annat samtycker du till att inte medvetet eller på annat sätt inkludera eventuella fel eller brister i material eller information som bland annat kan medföra ärekränkning, förtal, oanständighet eller främja hat eller på annat sätt ge upphov till brott eller civilrättsligt ansvar någon persons eller enhets vägnar.
  11. Med ensamrätt – Alla rättigheter som inte uttryckligen tillåts i dessa villkor tillhör ONWARD. Ingenting i dessa villkor ska tolkas som underförstådda, hindrande eller på annat sätt tillstånd eller rättighet under någon upphovsrätt, patent, varumärke eller annan immateriell rätt för ONWARD eller någon annan person eller enhet.
  12. Gällande lag – Denna webbplats kontrolleras och drivs av Onward Manufacturing Company Ltd från Waterloo, Ontario och dessa villkor regleras av lagstiftningen i Ontario och tillämpliga lagar i Kanada utan hänsyn till principer för motstridiga lagar. Du samtycker till att vara bunden av dessa lagar och underkastar dig domstolarnas i provinsen Ontario jurisdiktion när det gäller tolkning eller tillämpning av dessa villkor. De som väljer att besöka denna webbplats från andra orter gör det på eget initiativ och ansvarar för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.
  13. Ändringar i villkor – ONWARD kan modifiera, ändra eller på annat sätt uppdatera de villkor som gäller för denna webbplats från tid till annan utan förvarning och du accepterar att vara bunden av sådana villkor som är i kraft vid den tillämpliga tidpunkt då du besöker ONWARDS webbplats.