Min grill har ibland uppflammande lågor. Vad kan orsakan vara?

Fett från maten kan komma i kontakt med brännarnas heta lågor, vilket gör att det flammar upp. Vissa flammor är normala, men alltför mycket flammor kan orsakas av en ansamling av fett. Följ dessa enkla steg:

1.

När grillen är kall, ta bort Flav-R-Wave™ värmefördelare och borsta av dem med en grillborste av stål och sätt sedan tillbaka dem på plats.

2.

Se till att grillens botten hålls ren från fett och matrester, inklusive droppbricka/droppform. För grundlig rengöring, skrapa sidorna och botten av grillboxen med en spackelspade eller grillborste av stål och använd sedan en grovdammsugare för att avlägsna aska och skräp. Kontrollera och rengör droppbrickan och droppformen med jämna mellanrum.