Min/a brännare har ojämn låga. Hur fixar jag det?

Din brännare kan ha en blockering som hindrar tillflödet av gasol och luft. När grillen är kall, ta bort brännarna och kontrollera brännarportarna. Om hålen är igensatta, rengör med en mjuk borste. Alternativt kan du rensa bort skräp genom att peta i de igensatta hålen med ett gem (eller annat verktyg som är tillräckligt litet – borra eller fila aldrig brännarportarna, att förstora dem skadar brännaren).
Nästa steg är att rensa brännarens venturirör. Använd en venturiborste eller piprensare och kör igenom hela röret samtidigt som du vrider om. Dra ut borsten och se om det följer med skräp. Tänk på att spindlar dras till gaslukt och kan ha byggt bo i dina venturirör. För att förhindra detta se till att spindelskydden täcker luftintagen.