Garantier gällande Broil King grillar 2021-2023

Följande garantier gällande Broil King-modeller tillverkade 2021-2023, träder i kraft från inköpsdatum och är begränsade till ersättning, utan kostnad, av delar som visar sig vara defekta under normalt hushållsbruk. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga köparen som anges i garantiregistreringen och gäller endast för produkter som säljs i detaljhandeln och endast när de används uteslutande av köparen i det land där de köpts. För mer information eller garantidetaljer om äldre modeller, vänligen konsultera grillens medföljande manual. Du kan ladda ner en kopia av din manual här.

 Imperial, Regal
Baron
Crown,
Signet, Monarch
SovereignGemPorta-ChefKegSmoke,
Regal Pellet,
Crown Pellet
Rostfritt stål/Porslinsemaljerat stål, lockkomponenterLivstidLivstidLivstid10 år10 år  
Gjuten aluminium grillbox/komponenter LivstidLivstidLivstid10 år10 år  
Rostfritt stål grillboxLivstidLivstid     
Grillbox i stål      10 år5 år
Gjutet rostfritt grillgaller15 år5 år5 år   5 år
Gjutjärnsgaller 2 år 2 år2 år2 år3 år
Flav-R-Wave15 år3 år5 år2 år2 år  
Dual-Tube-brännare15 år10 år10 år    
Rostfria brännare   5 år5 år 5 år
Sidobrännare 15 år2 år2 år2 år   
Bakre brännare 15 år10 år10 år    
Infraröd sidobrännare (exklusive skärm) 15 år      
Rostfria komponenter15 år5 år5 år    
Övriga delar samt färg 15 år2 år2 år2 år2 år2 år3 år

VAD SOM INTE OMFATTAS

Fel eller driftsproblem orsakade av olycka, misskötsel, felaktig användning, egna förändringar, felaktig montering, otillräckligt eller felaktigt underhåll, service, eller underlåtenhet att utföra normalt och rutinmässigt underhåll, inklusive men inte begränsat till skador orsakade av insekter i brännarrören, enligt ägarmanualen. Försämring eller skador på grund av extrema väderförhållanden som hagel, jordskalv, missfärgning på grund av exponering för kemikalier antingen direkt eller i luften.

Fraktkostnader eller transportkostnader. Kostnader för bortforsling eller återmontering. Arbetskostnader för montering/installation och reparation. Kostnad för servicesamtal eller servicebesök. Ansvar för indirekta eller följdskador. Gasolgrillar som avses användas i gemensamhetsanläggning eller gasolgrillar som inte direkt används och underhålls av köparen.

GARANTIPROCEDUR

All garanti hanteras i första hand via den butik grillen är inköpt, efter särskild överenskommelse direkt av Broil King (OMC Barbecues). Följande information krävs för att slutföra ett krav: Modellnummer, serienummer och köpebevis (kopia av försäljningsslip eller faktura). Observera – i vissa fall kan vi kräva att delar returneras till Broil King, fraktkostnaderna betalas i förväg av kunden.

Broil King (OMC Barbecues) förbinder sig till den ursprungliga köparen av grillen (eller mottagaren om en ny produkt ges som en present/pris), att den är fri från defekter i material och utförande under den period som anges i garantitabellen, när den monteras och används enligt den medföljande ägarmanualen.

Observera att Broil King (OMC Barbecues)-garantin är giltig från inköpsdatum och är begränsad till reparation eller ersättning av delar utan kostnad, som visar sig vara defekta under normalt hushållsbruk enligt garantisidan i ägarmanualen. Produkten måste rengöras och underhållas enligt ägarmanualens instruktioner och får inte användas i en gemensam eller kommersiell tillämpning för att garantin ska gälla. Normalt slitage utesluts. Delar som byts ut under denna garanti ska installeras av kunden och garanteras för återstoden av den ursprungliga garantin.

Broil King (OMC Barbecues) täcker inte några fel eller driftsproblem orsakade av olycka, misskötsel, felaktig användning, egna förändringar, felaktig montering, otillräckligt eller felaktigt underhåll, service, eller underlåtenhet att utföra normalt och rutinmässigt underhåll, inklusive men inte begränsat till skador orsakade av insekter i brännarrören, enligt ägarmanualen. Försämring eller skador på grund av extrema väderförhållanden som hagel, jordskalv, missfärgning på grund av exponering för kemikalier antingen direkt eller i luften.

Fraktkostnader eller transportkostnader. Kostnader för bortforsling eller återmontering. Arbetskostnader för montering/installation och reparation. Kostnad för servicesamtal eller servicebesök. Ansvar för indirekta eller följdskador. Gasolgrillar som avses användas i gemensamhetsanläggning eller gasolgrillar som inte direkt används

Kontakta oss.

BROIL KING NORDEN

I första hand vänder du dig till din återförsäljare, kan de inte hjälpa dig kan du kontakta oss på:

E-post: [email protected]

Telefon: +46 8 590 747 77

Måndag – Fredag 10.00 – 16.00

Om du har problem med din grill kan du registrera ditt serviceärende här!

Under högsäsong (mars-juli) kan svarstiden dröja. 

Vi strävar efter att hålla en hög kundservice genom gedigen produktkännedom för att svara på frågor snabbt, korrekt och serva dig som kund effektivare.

ONLINE:

Gör garantianspråk med vårt garantiformulär. *

Skicka ett e-postmeddelande.

Registrera din grill online.

Hitta din monteringsanvisning.

*INNAN DU REGISTRERAR DITT ÄRENDE, säkerställ att du hanterat produkten enligt medföljande manual samt följt felsökningsschemat i densamma. Vi behöver följande information:

BILDER på eventuella problem/skador, MODELL- och SERIENUMMER, dessa finner du baktill på grillen. INKÖPSBEVIS vid åberopande av garanti samt KONTAKTUPPGIFTER