Grillmetoder

I dette afsnit demonstrerer BBQ Naz indirekte grilning. Indirekte grilning er velegnet til kødstykker, der er længe om at blive grillet. Den indirekte metode fungerer som en varmluftovn, hvor varmen cirkulerer og holder maden fugtig. Se den, og nyd!

Rotisserigrilning

Kødet roteres konstant under tilberedningen, og derfor overhældes det automatisk med naturlig kødsaft, og det gør kødet utrolig saftigt og mørt. De bedste dele til rotisserigrilning er hårdt bundne kødstykker, udbenede eller benfri stykker, men du kan også anvende stykker med ben i, hvis du placerer dem omhyggeligt på spyddet, så de roterer let.

 

Grillen kan være udrustet med en rotisseribrænder bagest, ellers kan du benytte de nederste brændere. Vi har beskrevet, hvordan du klargør grillen til begge typer rotisserigrilning herunder. Det er muligt at anvende grillen til rotisserigrilning, samtidig med at du griller andre ting. Sæt kødet fast på den ene side af spyddet, og læg den anden mad på grillristen på den modsatte side.

SÅDAN ANVENDER DU DEN BAGESTE ROTISSERIBRÆNDER

FORBERED GRILLEN

1. Fjern grillristen og varmehylden fra grillen, hvis det er nødvendigt.

 

2. Placer en drypform under rotisseriet, så den står lige under Trinen.

3. Forvarm grillen med rotisseribrænderen på MEDIUM/HIGH i 10 minutter.

SÅDAN PLACERER DU KØDET PÅ SPYDDET

1. Sæt en af spydgaflerne på stangen, og stram godt til.

2. Før spyddet på langs gennem midten af Trinen, og hold det på plads med den anden gaffel.

3. Stram gaflen godt.

KONTROLLER, AT KØDET ER JÆVNT PLACERET PÅ SPYDDET

1. Løsn spyddets modvægt.

2. Læg spyddet over grillboksen, så den tunge side af Trinen roterer mod bunden.

3. Juster modvægten, til det højeste punkt for at afbalancere vægten, og stram derefter håndtaget på stangen.

4. Sæt spyddet i rotisserimotoren, og start motoren.

5. Kontroller, at kødet roterer jævnt under tilberedningen, og juster balancen efter behov.

Obs! Lad aldrig drypformen tørre ud, da det kan forårsage brand. Hav en kande varmt vand i nærheden, og fyld forsigtigt drypformen med varmt vand, når den er ved at være tom. Anvend en grillhandske til at beskytte hånden mod brandskader fra dampen.

SÅDAN BRUGER DU ROTTISERIET MED HOVEDBRÆNDERNE

FORBERED GRILLEN

 

1. Fjern grillristen og varmehylden fra grillen, hvis det er nødvendigt.

 

2.  Forvarm grillen med alle brændere på MEDIUM i 10 minutter.

3. Luk for den midterste brænder

4. Placer en drypform under rotisseriet, så den står lige under Trinen.

5. Fyld drypformen op til 2,5 cm fra kanten med vand, vin eller juice og urter, som kan give smag.

SÅDAN PLACERER DU KØDET PÅ SPYDDET

 

1. Sæt en af spydgaflerne på stangen, og stram godt til.

 

2. Før spyddet på langs til midten af Trinen, og hold det på plads med den tilbageværende gaffel.

3. Stram gaflen godt.

KONTROLLER, AT KØDET ER JÆVNT PLACERET PÅ SPYDDET

 

1. Løsn spyddets modvægt.

 

2. Læg spyddet over grillboksen, så den tunge side af Trinen roterer mod bunden.

3. Juster modvægten, til det højeste punkt for at afbalancere vægten, og stram derefter håndtaget på stangen.

4.  Sæt spyddet i rotisserimotoren, og start motoren.

5. Kontroller, at kødet roterer jævnt under tilberedningen, og juster balancen efter behov.

Obs! Lad aldrig drypformen tørre ud, da det kan forårsage brand. Hav en kande varmt vand i nærheden, og fyld forsigtigt drypformen med varmt vand, når den er ved at være tom. Anvend en grillhandske til at beskytte hånden mod brandskader fra dampen.

Se dette grilltilbehør.