Grillmetoder

Det finnes mange metoder når du skal lage mat på en grill. Metoden du skal bruke, avgjøres av hvilken utskjæring eller hvilken type mat du skal grille. Utnytt alle disse metodene for å få mest mulig ut av grillen din og imponere gjestene!

Rotisserigrilling

Takket være at kjøttet hele tiden roterer under tilberedningen, øses det automatisk med naturlig kjøttsaft, noe som gir et veldig saftig og mørt kjøtt. De beste delene til tilberedning med rotisseri er godt surrede biter av kjøtt og utbente eller benfrie utskjæringer, men du kan også bruke stykker med ben i hvis du balanserer dem nøye på spydet slik at de lett roterer.

Grillen kan være utstyrt med en bakre rotisseriebrenner eller du kan bruke de nedre brennerne. Vi har beskrevet hvordan du forbereder grillen til begge typer rotisserigrilling under. Det er mulig å bruke grillen til rotisserigrilling samtidig som du griller noe annet. Bare legg kjøttet på den ene siden av spydet og legg den andre maten på grillristen på motsatt side.

SLIK BRUKER DU DEN BAKRE ROTISSERIBRENNEREN

FORBERED GRILLEN

1. Ta bort grillristen og varmehyllen fra grillen om nødvendig.
2. Plasser en dryppform under rotisseriet slik at den er midt under steken.
3. Forvarm grillen med rotisseribrenneren på MEDIUM/HIGH i 10 minutter.

SLIK PLASSERER DU KJØTTET PÅ SPYDET

1. Skyv en av spydgaflene på stangen og stram godt til.
2. Før spydet inn i stekens lengderetning og fest den med den andre gaffelen.
3. Stram gaffelen godt til.

KONTROLLER AT KJØTTET BALANSERER GODT PÅ SPYDET

1. Løsne motvekten til spydet.
2. Legg spydet over grillboksen slik at den tyngste siden av steken roterer mot bunnen.
3. Tilpass motvekten til det høyeste punktet for å balansere vekten, og stram håndtaket til.
4. Sett spydet i rotisseri-motoren og slå på motoren.
5. Kontroller at kjøttet roterer jevnt under tilberedningen og juster balansen ved behov.
OBS! La aldri dryppformen tørke ut ettersom det kan foRødrsake brann. Ha en kanne varmt vann tilgjengelig, og når vannet begynner å gå tomt, fyller du forsiktig dryppformen med varmt vann. Bruk en grytevott for å beskytte hånden mot den varme dampen.

SLIK BRUKER DU ROTISSERIET MED HOVEDBRENNERNE

FORBERED GRILLEN

1. Ta bort grillristen og varmehyllen fra grillen om nødvendig.
2. Forvarm grillen med alle brennerne på MEDIUM i 10 minutter.
3. Slå av den midterste brenneren
4. Plasser en dryppform under rotisseriet slik at den står midt under steken.
5. Fyll dryppformen opptil 2,5 cm fra kanten med vann, vin eller juice og urter som kan komplettere smakene.

SLIK PLASSERER DU KJØTTET PÅ SPYDET

1. Skyv en av spydgaflene på stangen og stram godt til.
2. Før spydet inn i stekens lengderetning til midten av steken og fest det med den andre gaffelen.
3. Stram gaffelen godt til.

KONTROLLER AT KJØTTET BALANSERER GODT PÅ SPYDET

1. Løsne motvekten til spydet.
2. Legg spydet over grillboksen slik at den tyngste siden av steken roterer mot bunnen.
3. Tilpass motvekten til det høyeste punktet for å balansere vekten, og stram håndtaket til.
4. Sett spydet i rotisseri-motoren og slå på motoren.
5. Kontroller om kjøttet roterer jevnt under tilberedningen og juster balansen ved behov.
Obs! La aldri dryppformen tørke ut ettersom det kan foRødrsake brann. Ha en kanne varmt vann tilgjengelig, og når vannet begynner å gå tomt, fyller du forsiktig dryppformen med varmt vann. Bruk en grytevott for å beskytte hånden mot den varme dampen.

Se nærmere på dette grilltilbehøret.